Negatibong Emosyon Dapat Iwasan Upang Ang Buhay ay HumabaAng buhay ay sadyang puno ng misterio. Minsan ay masaya ang buhay, minsan naman ay puno ng pagsubok at paghihirap. Hindi natin mahuhulaan kung kailan darating ang mga pagkakataon na ito. Minsan ang mga problema ay dumarating sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Ang magiging hamon para sa bawat isa ay kung gaano ba kahanda, kung sakaling darating ang mga hindi inaasahang pagkakataon na ito.

Ang problema ay palaging kasama na sa buhay ng tao. Hindi na mawawala iyan! Walang tao na hindi dumadaan sa isang pagsubok na sumusukat sa kakayahan nito. Normal naman sa isang tao na makaranas nito. Pero ang tanong ay kung gaano ba tayo kahanda upang harapin ang mga pagsubok na ito? Talaga namang problemang masasabi at makaka-apekto sa araw-araw nating buhay. Ang mga problema na ito minsan ang nakakapag-bago sa pananaw natin sa buhay. Minsan ay nagiging sanhi upang tayo ay makapag-isip ng hindi maganda para sa ating sarili o sa ibang tao.

Ang mga probema natin sa buhay ay nagiging sanhi upang tayo ay magkaroon ng negatibong emosyon. Ang ganitong pakiramdam ay nararanasan kung hindi na talaga natin kaya ang mga problemang nangyayari sa ating buhay.

Pero alam niyo ba na ang mga negatibong emosyon na ito ay ang nagiging dahilan sa mga piskikal na sakit na nararamdaman? Ilan sa mga negatibong emosyon na nararamdaman ay ito:

1. Broken Heart Syndrome

Ito ang isa sa mga sikat na nagiging sanhi sa pagkakaroon ng negatibong emosyon. Akibat kasi sa ganitong kaganapan ay ang salitang “Pagmamahal”. Ganito lang kasimple ang paliwanag, tila kasing nasira lahat ng pinapangarap at ninanais mo sa buhay na kasama mo ang taong pinangarap mo at nauwi lang sa hiwalayan. Masakit ito kapag marami ka ng naibigay na materyal na bagay at oras. Marami sa atin ay nakaranas nito, at kapag nangyari sa iyo ito ay marahil maninikip ang iyong dibdib na para bang dinudurog ito. Kapag lumala at kung ang may sakit sa puso ang makaranas nito ay maapektuhan ang pagdaloy ng dugo. At pag lalo pang lumala ay magkaroon ng depre$$ion.

2. Ang pagiging malungkot dahil nag-iisa o nagsosolo ay nagdudulot ng heart di$ea$e

Ang buhay ay biyaya na pinagkaloob sa atin. Ito ay pinagkaloob sa atin upang mabuhay para sa iba at sa mga mahal natin sa buhay. Hindi tayo nabuhay upang mabuhay mag-isa! Bagkus, kailangan nating mabuhay upang makilala ang ibang tao, at matutong magmahal. Pero ang iba, dahil sa ibang hindi magandang dahilan, ay naiisip na mabuhay mag-isa. Ang mga nabubuhay mag-isa ay nakakaranas ng anxiety at depre$$ion na nagiging sanhi ng pagkakaroon ng heart di$ea$e. Sa tuwing iniisip nila na walang masasandalan, kadalasan ay negatibong mga emosyon na ang nararamdaman nila.

3. Ang sobrang problema na nagiging sanhi ng depre$$ion.

Dahil sa mga pagsubok natin sa buhay, minsan ang ibang tao ay hindi na nakakayanan at nagiging sanhi ng depre$$ion. Ang ganitong pakiramdam ay seryosong bagay dahil kapag magulo na ang isip ng isang tao nakaka-apekto na rin ito sa kanyang kalusugan. Dahil sa nararamdamang depre$$ion ay maaaring pagmulan ito ng heart di$ea$e.

4. Sobrang galit maaaring pagmulan ng heart-attack

Normal sa atin ang magalit sa mga bagay na hindi natin nagugustuhan. Ngunit kapag ito ay lumabis marahil pagmulan ito ng epekto sa katawan. Ang sobrang nararamdamang galit ay naguumpisa sa pag-iisip at nagiging sanhi upang tumaas ang tension sa ating katawan. Sa ganitong pagkakataon ay tumataas ang ating blood pressure na nagiging sanhi upang maapektuhan ang ating puso.

5. Stress ang pinagmumulan ng negatibong emosyon

Sa mga hinaharap natin sa buhay, marami sa atin ay nahihirapan ng paulit-ulit. Tila bang walang katapusan. Sinasabi nila na “Stress is a choice” pero bakit ganon? Bakit hindi pa rin ang mapigilan na maramdaman ito. Hindi natin pwedeng sabihin na mali ang mga katagang ito. Dahil ito naman ay totoo. Nasusukat ang pag-“handle” mo sa sitwasyon kung kaya mo ba itong iwasan o kailangan mo itong harapin. Kung ikaw ay negatibong tao, ang stress na mararamdaman mo ay makaka-apekto sa iyong pagiisip at magiging sanhi upang magkaroon ka ng sakit ka sa puso.

Sa nasabi kanina, kagustuhan natin kung kaya ba nating maiwasan ang mga ganitong kaganapan. Kung kaya ba nating pigilan ang pag-iisip ng mga negatibong bagay. Ito ang ilan sa mga paraan upang mapigilan ito:

1. Iwasan ang mga taong magiging dahilan ng pagiging negatibo mo


Upang mabuhay ng mabuti at walang problema, ito ang pinaka-mabisang paraan upang mangyari ito! Piliin mo ang mga kaibigan mo! Iwasan mo ang mga taong makaka-apekto sa iyo. Piliin mo lang ang mga taong positibo at iyong tao na hindi ka ililigaw ng landas.

2. Humanap ng makakausap at malalabasan ng sama ng loob


Ang problema ay hindi kinikimkim o sinasarali. Kapag may nararamdaman kang problema, mabuting ito ay ihayag sa iyong matalik na kaibigan o sa pamilya. Upang ang bigat na nararamdaman ay mabawasan. Dahil kapag inipon mo ang negatibong emosyon mo sa iyong sarili, siguradong makaka-apekto ito sa iyong pag-iisip.

3. Huminga at mag-isip muna ng malalim bago magalit


Tandaan, bawat sabihin mo sa isang tao ay magmamarka na ito habang buhay sa kanya! Gaano man ito ka-sakit ay hindi mo na mababago ang mga nasabi mo sa kanya. Totoong natural sa isang tao na magalit, ngunit ang pagiging maingat at mapag-isip ay isang solusyon upang maiwasan ang negatibong emosyon.

4. Gumawa ng ibang bagay upang ang stress ay maiwasan


Kung nararamdaman mo na darating ka na sa punto na hindi mo na kaya ang mga nangyayari sa iyong buhay, humanap ng pagbabalingan upang ang mga negatibong emosyon ay maiwasan. Nasa isip lang ang mga negatibong bagay na ito. Mapapalitan naman ng mga magagandang bagay kung ito ay gugustuhin.

Source:PhDailyUpdates
error: Content is protected !!