Lubos kang pinagpala kung ginagawa ni mister ang mga bagay na ito sa iyo!Pag-aasawa o pagpapakasal ang isa sa mga bagay na ninanais, pinapangarap, dinadalangin, at hinihintay ng isang babae sa kanyang buhay. Ang pagpapakasal sa iyong minamahal ay talaga namang tunay na ligaya ang maidudulot sa sinuman. Ito ang simula ng panibagong buhay nila bilang mag-asawa. At kung ikaw ay pinalad na makuha ang “marriage jackpot” siguradong ginagawa ni mister sa iyo ang mga senyales na ito.

1. Palagian siyang nagsasabi ng “I love you”.


Marahil ay natural o normal lamang sa nakararami ang makarinig at pagsabihan ng “i love you” o “mahal kita” ngunit kung alam pahalagahan ng isang lalaki ang mha salitang ito, tunay ngang magiging maligaya at matagal ang kanilang samahan bilang mag-asawa.

2. Mahal niya ang kanyang ina.


Ang kanyang ina ang unang babae na kanyang minahal. Kung siya ay nakikitaan mo ng pagpapahalaga, pangangalaga at pagkalinga sa kanyang ina, lubos kang pinagpala sa iyong napangasawa.

3. Hilig niya ang palaging paglalambing sayo.


Hindi ka nagkamaling pakasalan ang iyong mister kung kahit gaano na kayo katagal ay hindi pa rin siya nagsasawa sa inyong paglalambingan at hinahanap hanap niya itong ginagawa ninyo.

4. Ikaw ay kanyang prayoridad.


Ito ay patunay na mapalad ka sa iyong pagpapakasal kay mister. Noong araw na ikinasal kayo at nangako kayo sa isa’t-isa na magsasama sa hirap at ginhawa, kalakip nito ang pangakong hindi ka niya iiwan o pababayaan, at magiging prayoridad ka bilang kanyang kabiyak.

5. Masaya siyang gawin ang mga gawaing bahay para sayo.


Kung akala ng iba ay nakakabawas sa pagkalalaki ang paggawa ng gawaing bahay, taliwas ito sa kanilang paniniwala. Masaya siyang tulungan ang kanyang misis sa mga gawaing bahay.

6. Tinutulungan ka niyang maabot ang iyong mga pangarap .


Sinasabing nakuha mo ang marriage jackpot kung sinusuportahan ka ni mister sa iyong mga naudlot na pangarap. Dahil mahalaga ka sa kanya at prayoridad ka, nanaisin niya rin na makamit mo ang iyong mga pangarap.

Source:BeyondBlindFold