Huwag Hayaang Tumaas Ang Electric Bill, Isang Paraan Kung Paano Bumaba ang Binabayarang KuryenteSa araw-araw na gastusin ay madalas nagiisip tayo kung paano maipapag-kasya ang hawak na pera. Minsan ay kailangan na lang natin talagang tanggapin ang mga pagtaas ng mga presyong bilihin. Isa pa sa mga hamon na dumarating sa atin ay ang mga bills na dumarating kada-buwan.

Talagang pinaglalaanan ito ng pera dahil kinakailangan natin ang mga ito. Isa sa pinaka malaki nating binabayaran ay ang kuryente. Napaka-halaga ng kuryente sa pang araw-araw na pamumuhay. Pero minsan talaga ay nagugulat tayo sa taas ng binabayaran sa kuryente.

Napapaisip ka na lang talaga kung talaga bang nagamit mo ang mga binabayaran mo. O kaya minsan ay iniisip mo na malakas kumunsumo ng kuryente ang mga appliances mo. Pero mayroon palang isang paraan kung paano makatipid sa kuryente na hindi natin napapansin na nagiging sanhi ng pagtaas ng bill. Isang babae ang nagbahagi ng kanyang ginawang paraan upang makabawas sa bill ng kuryente sa pamamagitan ng pag-post sa Facebook.

Siya si Liyana Syazwani na ang ginawa niyang paraan ay talagang nakatulong sa kanya upang bumaba ang binabayarang kuryente. Noong December 22, 2015 ay sinabi niya na ang dating US$ 53.01 na bill ay bumaba ng US$ 10.31.

Ang tanging paraan lang na ginawa niya ay ang pagpatay at pagtanggal ng mga hindi ginagamit na appliances. Dahil ang mga appliances na naka-saksak at hindi naman ginagamit ay kumukunsumo parin ng 10%-60% na kuryente. Ayon pa sa kanya ay ang mga appliances na iniiwanan niya lang na nakasaksak ay water-heater, air conditioner, at refrigerator.

At tinatanggal o binubunot niya ang mga appliances na minsan lang gamitin katulad ng computer at TV. Ang pamamaraan na ito ay nakatulong sa kanya na mabawasan ang bayaring kuryente.

Ito ang naging binayaran niyang kuryente pagkatapos niyang gawin itong mga paraan:

Ang naging bill niya noong June Hanggang August ay malaki pa dahil hindi nila ginagawa ang naisip na paraan. Ipinaliwanag din niya na kaya tumaas ang kuryente noong November ay dahil nakalimutan ng asawa niyang tanggalin ang pagkakasaksak ng laptop na tumagal ng magdamag. Ang mga ganitong simpleng pamamaraan ay makaka-bawas sa binabayarang kuryente. Karamihan ay hindi alam ang bagay na ito kaya kung gusto mong makatipid ugaliing magpatay at magtanggal ng hindi ginagamit na appliances.

Source:IndayTrending