Tumanggi ang mga magulang na ito na ipalaglag ang kanilang sanggol dahil sa kanyang kapansanan, matapos ang dalawang taon ito na siya ngayon!Marami sa atin ang nangangarap magkaroon ng sarili nating pamilya at magkaroon ng sariling mga anak. Maituturing man na malaking responsibilidad ang pagiging isang magulang kalakip ng mga pagsubok na inyong pagdaraanan, ito ay isang biyaya pa rin na kaloob ng Maykapal. Isang biyaya na marami sa atin ay lubos na ipinagpapasalamat. Ngunit paano kung magkaroon ng problema o kapansanan ang sanggol sa sinapupunan? Ano kaya ang iyong magiging hakbang bilang isang magulang? Ang mas makabubuti o ang binubulong ng iyong puso?

Katulad na lamang ng naging karanasan nina Sara Heller at ng kanyang partner na si Chris nang abisuhan sila ng doktor na ipa-abort ang kanilang supling dahil sa nakitang kapansanan o “deformity” sa ultrasound o ipagpatuloy ang kanyang pagbubuntis sa kanilang supling. Brody ang napili nilang pangalan sa sanggol na nasa sinapupunan ni Sarah. Mas pinili ng mga magulang na maisilang si Baby Brody. Noong ika-24 na linggong pagbubuntis ni Sara nila nalaman na mayroong bilateral cleft lip and palate si Brody. Dahil sa kalagayan ng kanilang anak maaari rin siyang magkaroon ng iba pang komplikasyon.

Dahil sa mga ganitong sitwasyon isang pagpipilian para sa mga magulang ang aborsyon ngunit mas pinili nila na hayaang mabuhay ang sanggol. Naging mahirap man ang sitwasyon ng mag-anak marami naman daw ang nagnanais tumulong sa kanila. Ayon sa inang si Sara, nakatanggap sila ng maraming mga tulong mula sa iba’t-ibang tao sa kanilang bayan at maging sa “cleft community” na nagiging isa rin sa kanilang sandigan at inspirasyon.

Ngayong dalawang taong gulang na si Brody mapapansin na ang malaking pagbabago sa kayang hitsura, sumailalim na siya sa ilang mga operasyon at patuloy pa ring nagpapalakas ng loob para sa mga susunod pang operasyon.

Tunay ngang hindi pinagsisihan ng mga magulang ang ginawa nilang desisyon sa kanilang anak, kung una ay takot ang kanilang naramdaman, ngayon naman ay taos pusong pasasalamat sa Diyos at sa mga tao sa kanilang paligid ang sambit ng mga magulang ni Brody.

Source:EliteReader
error: Content is protected !!