Anak ng isang Pilipinong magsasaka ng palay at gulay pasok sa prestihiyosong Harvard University!?“Mahirap maging mahirap” kadalasang naririnig natin sa mga taong walang kakayanang makapag-aral o makapamili ng mga bagay na nais at kailangan nila sa araw-araw. Totoong mahirap ang maging isang mahirap lalo na kung wala kang pera. Ngunit papayag ka na lang ba na kahirapan ang magdikta ng iyong hinaharap? Papayag ka bang kahirapan ang pumigil sa iyo sa pag-abot mo sa iyong mga pangarap? Hindi lamang para sa iyong sarili kundi para na rin sa iyong mahal na pamilya.

Naging inspirasyon ang kuwento ng isang batang Pinoy na nagngangalang Romnick Blanco na nakatira sa maliit na komunidad sa Sierra Madre. Hindi naging hadlang sa kanya ang kahirapan para matulungan niyang maiahon ang pamilya sa tulong na rin ng edukasyon. Siya ay anak ng isang maybahay at isang magsasaka ng palay at gulay sa kabundukan ng Sierra Madre.

Mahabang lakaran ang hinaharap na pagsubok ni Romnick sa tuwing siya ay pumapasok sa paaralan. Tumatawid rin niya at sinusuong ang isang ilog na walang tulay sa ibabaw nito sa ilalim ng tirik na araw. Bagamat delikado ang kanyang ginagawa, patuloy pa rin siyang nagsumikap sa kanyang pag-aaral sa paniniwalang may kahihinatnan rin ang kanyang mga sakripisyo.

Taong 2011 nang siya ay naging iskolar ng GreenEarth Heritage kung saan binibigyan sila ng pribilehiyo sa mga anak ng mga magsasaka na walang kakayanang mag-aral. Nakapag-aral siya sa isang pampublikong paaralan sa tulong ng organisasyong ito.

Napansin ng mga ito ang pagsusumikap ni Romnick kung kaya naman siya ay biniyayaan muli ng limang taong iskolar sa International School Manila. Nakapagtapos siya rito noong May 26, 2017.

Patuloy pa rin siyang pinagpala na mabiyayaan ng full scholarship sa apat na pinaka-prestihiyosong unibersidad sa buong mundo, kabilang na rito ang Harvard, Dartmouth, Wesleyan University at New York University sa Abu Dhabi.

Sa apat na unibersidad na ito, pinili niya ang Harvard at nagsimula na siyang mag-aral nitong 2018. Mayroon siyang full scholarship sa Harvard kasama na ang tuition, plane tickets, accommodation at mga damit.
error: Content is protected !!