Ang hindi pagsuporta sa mga anak, lalo na ng pinansiyal na pangangailangan ng mga ito ay maaari nang makulong!Tunay nang napakalaking responsibilidad at hamon ang pagiging isang magulang lalo na sa panahon ngayon. Isang pagpapala ang pagkakaroon ng anak ngunit kalakip nito ay malaking responsibilidad na hanggang sa kanilang paglaki at pagtanda ay hindi pa rin mawawala.


Kung dati ay maraming nakakalusot tungkol sa hindi pagsuporta sa kanilang mga anak ngunit ngayon ay mayroon nang batas patungkol sa ganitong sitwasyon. Maaaring humingi ng suportang pinansyal ang mga solo parent na kung saan maaaring makita ang mga responsibilidad ng mga magulang sa ilalim ng Republic Act. 193 hanggang 222 maging ang mga tao kung saan sila may pananagutan.Ayon rin sa “family code” ang mga anak “illegitimate” man o hindi ay nararapat na makakuha ng suporta sa kanyang magulang hanggang sa edad na 19. Maging kasal man ang mga magulang nito o hindi.

Kung kaya naman nangangahulugan rin ito na hindi maaaring makakatakas sa kanyang responsibilidad ang isang ama. Kung sakali naman na ang ama ay tumakbo at tumakas sa kanyang responsibilidad sa kanyang anak maaaring magsampa ng kaso ang ina ng bata sa tulong ng mga abogado at ilan pang eksperto sa batas.
Kung sakali naman walang kakayanan ang ina na kumuha ng sariling abogado, mayroong maaaring tumulong sa kanya tulad na lamang ng Department of Justice (DOJ), Public Attorney’s Office, at maging sa DSWD. Pagkasampa ng kaso ay magkakaroon ng protection order para sa bata kung saan ang ina ang magkakaroon ng kustodiya ng bata.
Kakailanganin din naman ng PSA Birth Certificate at PSA Marriage Certificate ng mga nagnanais na magsampa ng kaso. Ang pagpapabaya at hindi pagbibigay suporta sa mga anak ay maaaring magdulot ng mga parusa na nakasaad sa panibagong House bill na kapapasa pa lamang.


error: Content is protected !!