Isang matandang babae masipag na service crew pala sa ibang bansa! Namangha at nagulat ang maraming netizensSa Pilipinas halos lahat ng mga nangangailangan at naghahanap ng mga empleyado ay may tiyak na pangangailangan sa edad, tangkad, timbang at iba’t-ibang mga katangian na sa ibang bansa ay maituturing na diskriminasyon sa ibang bansa. Halimbawa na lamang ay ang pangangailangan sa mga aplikanteng mayroong 5”2’ na taas, mayroong kaaya-ayang personalidad at hitsura, at hindi hihigit sa 30 o hanggang 35 ang edad. Kadalasan pa nga sa mga trabahong ito ay kontraktwal lamang o yung mga trabahong natatapos din agad sa loob ng anim na buwan.

Ayon naman sa ibang mga boss, ipinatutupad nila ang kontraktuwalisasyon dahil sa pagbibigay rin ng pagkakataong makapagtrabaho sa kanilang kompanya ang iba. Ngunit ang katotohanan ay ipinagsasawalang bahala lamang ng iba ang mandato ng Kagawaran ng Paggawa at Empleyo ng Pilipinas na gawing regular ang mga manggagawang makakatapos ng “probationary period”.


Sa ibang bansa, maaaring makapagtrabaho ang isang indibidwal ayon sa mga kwalipikasyon nito nang walang maraming limitasyon katulad ng dito sa Pilipinas. Halimbawa na lamang ang isang matandang babae na nagtatrabaho sa isang “Jollibee store” sa Hongkong. Halata naman sa kanynag mukha at pangangatawan ang kanyang edad ngunit nakakapagtrabaho pa rin siya bilang isang servicec crew na talaga namang hindi isang biro o madaling trabaho.

Kung sa Pilipinas ito ay maaaring hindi maging katanggap-tanggap, wala naman itong kaso sa ibang bansa hanggang nagagawa ng isang manggagawa ang kanyang trabaho ng maayos. Isang netizen na nagngangalang Cassey Angela Guilermo-garganta Idica-marcelino ang nagbahagi ng larawan ng matandang babae na ito sa Hongkong kasabay ng panaghoy nito patungkol sa dinaranas na “endo” ng maraming mga Pilipino sa sarili nilang bayan.

Ayon pa sa kanya bukod sa mababang sahod ay kakaunti lamang ang mga trabaho para sa mga Pilipino. Ibinahagi rin ito ng nasabing indibidwal upang mabigyan ng kalinawan ang mga Pilipino lalo na ang kinauukulan sa mga bagay na mas dapat na pagtuunan ng pansin lalo na sa pagtatrabaho at sa mga manggagawang Pilipino.
error: Content is protected !!