Kinilala ang lalaking ito dahil sa laki ng kanyang pamilya, 39 ang kanyang mga asawa at mayroon siyang 94 na mga anak!Usap-usapan ngayon halos sa buong mundo ang mga isyu patungkol sa pagkakaroon ng babae ni mister. Isyu kung saan si mister ay nagkakaroon ng malapit na ugnayan hindi lamang sa kanyang asawa ngunit sa ibang babae rin na kadalasan ay tinatawag ring kabit na malimit nating napapanuod sa mga telebisyon at sinehan.

Ngunit kung akala mo ay sa telebisyon at pelikula lamang ang mga ito nagkakamali ka. Dahil mayroong isang lalaki sa India na mayroong 39 na mga asawa, at 94 na mga anak lang naman! Nakakagulat hindi ba? Siya ay nakilala bilang si Ziona Chana at nagtatrabaho siya bilang isang karpentero upang masuportahan ang kaniyang pamilya. Siya ay pinuno rin ng sarili niyang sekta, Chana Pawl, na ipinangalan kasunod sa kanyang ama na si Challian Chana. Sa kanilang sekta ay pinahihintulutan ang “polygamy” o ang pagkakaroon ng higit pa sa isang asawa ayon sa iyong kakayahang buhayin ang mga ito. Ayon pa rito, lumisan sila sa dati nilang komunidad at nanirahan sa Baktawng kung saan nila itinayo ang Chhuanthar Run o ang House of the New Generation isang malaki at maraming palapag na tila isang mansion. Kung dati ay mga magbubukid sila, natutunan nila ngayon ang gumawa ng mga kagamitan at maging ng mga “aluminum utensils”.

Ito ay naging matagumpay at nagbigay ng mahusay na pagkakakitaan para sa malaki nilang pamilya. Ngunit hindi pa rin ito naging sapat dahil sa sadyang napakalaki nilang pamiya, mas kailangan nila ang pera upang makapamuhay at mga pagkain upang makakain. Dahil dito ay naisipan nilang magtayo ng sarili nilang eskwelahan, bukid, at “carpentry workshops” sa kanilang tahanan. Araw-araw ay abala ang lahat kung saan ang mga lalaki ay nagbubukid at “workshop” samantalang ang mga babae naman ang abala sa pagluluto at paghahanda ng pagkain para sa pamilya.

Kung patungkol naman sa kanilang pagtulog, nais ni Chana na mayroon siyang 8 asawa na naghihintay sa kanya sa araw at ang kanyang unang asawa naman na si Zathiangi naman ang namamahala sa pag-aatang ng mga responsibilidad sa iba pang mga asawa at mga anak nitong babae. Mas nais naman ni Chana na malapit sa kanyang silid ang mga mas nakababata niyang mga asawa sa gabi. Nagkakasundo ang lahat at walang tunggaliang nagaganap sa mga asawa ni Chana.
error: Content is protected !!