“W” sitting position masama pala sa kalusugan ni baby! Alamin kung bakit.Bilang mga bata na kilala bilang malilikot, mabibilis at walang kapaguran, hindi maipagkakailang kinaiinggitan ng mga matatanda ang pagiging “flexible” ng mga kabataan lalo ng mga maliit na bata dahil na rin sa ang kanilang mga buto ay pasimula pa lamang na sa paglaki at pagtigas.

Kaugnay nito ang madalas na pag-upo ng mga bata sa “W” sitting position. Inilarawan ito ng ilang eksperto na isang posisyon sa pag-upo kung saan ang mga bata ay ipapahinga ang kanilang mga tuhod sa sahig, ang mga paa ay nakapailalim dito, nasa sahig lamang ang kanilang puwitan at tila makakabuo ng letrang “W” ang kanilang mga binti.


Ayon pa sa mga eksperto, ang ganitong posisyon sa pag-upo ay nakaaapekto sa mga hindi pa nadedebelop na buto ng bata at ang ilang mga muscles nito. Ang pagkakasanay sa pag-upong ito ay maaaring magdulot ng mas mahinang mga joints lalo na sa kanilang pagtanda, hindi maayos na balanse, motor coordination, panghihina ng muscles at maging ilang sensory concerns.


Ilan sa mga abnormalidad na dulot nito ay ang pigeon-toed gait walking pattern, at ang tibial torsion joint abnormality. Ang ilang magulang naman ay hinahayaan lamang ang kanilang mga anak sa ganitong pag-upo hanggang sa kanilang ikatlong taon kung saan nagsisimula na ang pagdebelop ng mga buto at muscles sa katawan ng bata.


Bilang mga magulang, wala tayong ibang gusto kundi ang makabubuti sa ating mga anak. Kung kaya naman habang maaga pa ay ayusin na natin ang mga bagay na balang araw ay maaaring makapagdulot ng hindi maganda sa ating mga anak lalo na sa kanilang kalusugan.
error: Content is protected !!