Kilalanin ang isang klase ng ibon na mayroong kakaibang itsura at may kakayahang mag-“camouflage”Kung ikaw ay makaka-kita ng ibon sa ibang lugar, karaniwan ay hindi natin kilala ang iba. Ngunit tayo ay namamangha sa kagandahang taglay ng mga ibon na nakikita. Pero paano kapag nakakita ka ng ibong hindi maganda ang itsura? Hahangaan mo pa rin ba ito o kakatakutan?

Isang uri ng ibon ang kapansin-pansin ngayon dahil sa kakaiba niyang itsura. Nabibilang din ang ibon na ito sa mga endangered species o mga hayop na nanganganib ng maubos. Ang ibon na ito ay ang “Potoo”. Ang ibon na ito ay may kakaibang itsura.

Ang ibon na ito ay karaniwang makikita sa kagubatan ng Venezuela. Makikita sila na naninirahan sa mga sanga ng puno. Katulad ng mga Kuwago, ang mga Potoo ay “nocturnal”. Sila ay gising sa gabi at tulog sa umaga.

Nakakatuwa sa mga Potoo ay isa lang ang asawa nila. Sila ay monogamous at ang mag-asawang Potoo ay nagtutulungan sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Karaniwan din ay makikita ang mga ibon na ito sa South Amerika at Central Amerika. Kapag nakakaramdam sila ng panganib, sila ay naninigas at kaya nilang magtago sa pamamagitan ng pag-blend sa kulay ng paligid nila o tinatawag na “camouflage”.

Umaabot ng 30 na araw bago mapisa ang mga itlog ng Potoo. Ang kulay ng itlog ng mga Potoo ay Puti na may marka na purple-brown. Sa pagpapalaki ng mga anak, nagpapalit-palit sila sa paglilimlim ng itlog. Nagtutulungan din ang mag asawang Potoo sa pagkuha ng pagkain at pag-protekta ng kanilang mga anak. Hindi na gumagawa ng bahay ang mga Potoo para sa mga itlog. Sapat na sakanila ang manirahan sa mga sanga o kaya naman sa tuktok ng puno. Karaniwan nilang kinakain ay mga insekto na nahuhuli nila tuwing gabi.

Ang itsura ng Potoo ay katulad din ng mga Awla. Dahil ito sa pagkahalintulad ng mata at itsura ng bibig. Kahit na may hindi kaaya-ayang itsura ang Potoo, mapapansin na ang paguugali nila sa pagpapamilya ay nakakatuwa at nakamamangha. Nakaka-lungkot lang isipin na nabibilang na ang mga ibon na ito sa mga malapit ng maubos na mga hayop sa mundo.
error: Content is protected !!