Ibinahagi ng isang nagsasabing ‘Time Traveler’ ang mangyayari sa bansang Pilipinas sa Taong 2030Karaniwan ay sa palabas at pelikula lang natin nakikita ang mga mga Time Traveler. Pero kung bibigyan ka ng pagkakataon na magkaroon ng ganitong kapangyarihan o biyaya, maaaring mayaman ka na ngayon o kaya naman maaari mong mapigilan ang mga hindi magandang pangyayari sa buhay.Pero mayroon isang lalaki na sinasabi niya na galing siya sa hinaharap at nakita na niya ang pangyayari at pagbabago ng mga bansa. Isang youtube video ang lumilikha ngayon ng ingay ngayon sa social media. Ito ay ang nasabing ‘Time Traveler’ na nagbigay ng “prophecies” sa bansang Pilipinas.

Ang pangalan ng nagsasabing Time Traveler ay si Noah. Sinasabi ni Noah na galing siya sa taong 2030 at ang Pilipinas daw ang magiging pangunahing parte ng pagkakaisa ng mga bansa sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Sinabi rin niya na ang Maynila ang magiging makapangyarihan at nasa ilalim nito ang mga Bansang Brunei, Indonesia, Cambodia, Laos, Malaysia, Singapore, Thailand, at Vietnam. Idinagdag din niya na magiging masaya at mabubuting mamamayan ang mga Pilipino sa taong 2030 at ang Pilipinas daw ay isang “Giant Utopia”. Wala daw gagawa ng masama o susuway sa batas dahil mayroong AI (Artificial Intelligence) na mga Pulis. Bukod pa dito, magkakaroon daw ng pagsasagawa ng mga brain chips na magiging malaking pagbabago sa bansa.
Ayon kay Noah:
“In 2030, Philippines just started a decision to actually implement brain chips into as much people as possible. If you were ever rushed to the hospital, they could easily find all the information on you, and it has saved so many lives — like in the millions.”

Marami ang hindi naniniwala sa mga sinasabi ni Noah. Totoo man ito o hindi, ang kagandahan lang ay mabuti ang kanyang sinabi sa kanyang mga propesiya. Ang pinaka-mahalaga lang ay huwag idepende ang kapalaran sa hula. Mas mabuting magsumikap para sa kinabukasan.
error: Content is protected !!