Nagpaplastic surgery ang single mother na ito matapos siyang lokohin at ibasura ng kanyang kasintahan!“Beauty is in the eye of the beholder,” ayon nga sa isang kasabihan. Ngunit ang mga salitang ito ay hindi madalas nagiging makatotohanan sa pananaw ng ilan. Sa ayaw man natin o gusto mayroong talagang mga tao na tinitingnan lamang ang panlabas at pisikal na kaanyuan ng isang tao at hindi inaalintana ang kanilang pag-uugali o maging ang kanilang mabubuting gawa. Kahit pa gaano kaganda ang tingin mo sa iyong sarili, mayroon at mayroon pa ding mga tao na kabaligtaran ang tingin sa inyo kahit ano pa ang iyong ipakita sa kanila.


Kung kaya naman isang single mom ang nagbahagi ng kanyang kuwento kung bakit niya piniling magpa-plastic surgery at baguhin ang kanyang pisikal na hitsura. Ayon sa kanyang pagbabahagi sa sarili niyang social media, si Huyen, 28 taong gulang, solong ina mula sa Ho Chi Minh City sa Vietnam ay madalas na nakakaranas ng pangungutya dahil sa kanyang pisikal na anyo. Palagi siyang minamaliit at kinukutya ng marami dahil sa kanyang “single eyelids” at “slightly tanned skintone”.


Ang pinakamasakit pa rito ay ang paghadlang ng pamilya ng kanyang nobyo sa kanilang kasal kahit pa sila ay mayroon nang anak. At dahil hindi naging maayos ang relasyon niya at ng pamilya ng kanyang kasintahan ay mas minabuti na niyang palakihin ng mag-isa ang kanyang anak at magsimula ng panibagong buhay.


Dahil nga sa mag-isa na niyang tinataguyod ang kanyang anak, pinili na niyang iwan ang kaniyang anak sa kanyang magulang upang sila na muna ang mag-alaga dito habang siya ay nagtatrabaho. Tuwing Sabado at Linggo na lamang niya nabibisita ang kanyang anak. Nagsimula na rin siyang mag-ipon para sa pagpapa-ayos ng kaniyang mukha at pisikal na hitsura na sa kanyang palagay ay magbabago ng kaniyang buhay.


Sa loob ng tatlong taon ay nakagastos na siya ng 100,000,000 dongs o RM 18,000 sa iba’t-ibang cosmetic procedure. Ngayong nakumpleto ang kaniyang mga nais ipagawa sa kanyang pisikal na anyo ay lubos ang kaniyang kaligayahan dahil sa laki ng pagbabagong naidulot nito sa kanyang kompiyansa sa sarili at lalo’t higit sa kanyang trabaho.
error: Content is protected !!