Sulat-kamay na thesis ng kaniyang ama noong 1980 ipinagmalaki ng anak na ito sa social media!Sa panahon ngayon, kadalasan nang nakakaligtaan ang mga modernong kagamitang nagpapagaan ng ating mga buhay, computer na lamang bilang isang magandang halimbawa. Tunay ngang mahirap at talaga namang isang malaking hamon ang pagtapos ng “thesis” o mga research, maging ng ilang mga takdang-aralin at proyekto kung walang computer sa ngayon. Ngunit bago maimbento at magamit ng marami ang modernong teknolohiya at mga kagamitan, paano kaya ito ginagawa ng mga bata o mga mag-aaral noon kumpara sa ngayon?


Ibinahagi ng netizen na si Randel Tablada sa kaniyang social media account ang sulat-kamay na engineering thesis ng kaniyang ama noon pang 1980! Talaga namang ikinamanghan at ikinagulat ng marami ang nasabing thesis na ito kung saan sa unang pahina pa lamang ay makikita na ito pala at mayroong 170 na pahina.


Nakakamanghang malaman na noon pala ay mano mano itong sinusulat ng maraming mag-aaral na sa ngayon ay inaakala nating mahirap na ang mag-upa sa computer shop at hintaying lumabas sa printer ang bawat pahina ng ganitong proyekto sa paaralan.


Ang ama ng binata ay nakilala bilang si Engr. Almar Tablada, ang tangi nilang paraan upang maipasa ang kanilang kurso ay ang mapagsumikapang matapos ang nasabing proyekto. Ang kinukuhang kurso ng ama ni Randel ay BS Mechanical Engineering. Sa simula pa lamang ng semestre ay gumagawa na ito ng thesis paunti-unti. Mula ika-sampu ng gabi ay nagsusulat na siya ng ilang pahina hanggang alas-dos ng madaling araw. Talaga namang ang bagay na ito ay pinaggugugulan ng panahon at matindang tiyaga dahil sa isang pagkakamali lamang ay uulit ka talaga sa simula.


Ngayon ay nagtatrabaho na sa Bureau of Equipment of the Department of Public Works and Highways sa Naguilian, Isabela. Labis na ikinagulat ng 57-taong ugaling na inhinyero ang ginawa ng anak. Pag-amin pa niya, isa lamang ito sa dalawang libro na kaniyang isinulat-kamay.
error: Content is protected !!