Pinuri ng marami ang pagtulong ng McDonalds crew na ito sa isang customer kahit pa ito ay hindi kasama sa kaniyang trabaho.Naranasan mo na bang humingi ng pabor sa isang kamag-anak, kapamilya, o kaibigan? Isang pabor na kung saan maaari mo silang maabala sa kanilang gagawin sa araw na iyon. Bagamat nakahihiya ay wala kang ibang magawa tungkol sa sitwasyon dahil sa ito ang hinihingi ng panahon at ng pagkakataon.


Ngunit aakalain niyo bang hindi kamag-anak, kapamilya, kaibigan o kakilala ang hiningian ng tulong ng customer na ito dahil sa siya ay may lagnat at hindi niya magawang lumabas at bumili ng kaniyang gamot, ipinakisuyo niya ito sa isang delivery crew ng sikat na fast-food restaurant. Bagamat wala naman sa responsibilidad nila ang mag-abala at gawin ito ay talaga namang hindi nila hinayaan na hindi makainom ng gamot ang customer nilang may sakit. Ito ay ibinahagi ng isang netizen na nagngangalang Eireen Beltran kung saan siya ay umorder ng pagkain sa McDonalds at nakiusap na makapagpabili na rin ng kaniyan gamot kung posible. Tunay ngang nakakatuwang malaman na mayroon pa ring mga tao na handang tumulong sa kanilang kapwa kahit pa ito ay lingid sa kanilang trabaho.
Ang tunay na pagtulong sa kapwa kailan man ay hindi naghahangad ng kapalit. Tulad na lamang ng totoong pagmamalasakit na ito ng isang mapagkawang-gawa at taong may busilak na puso, hindi ito matutumbasan ng anumang halaga, kahit gaano pa kadaming salapi. Kung magkakaroon lamang sana ng ganitong kaisipan sa maraming mga tao sa buong mundo, tunay ngang hindi magkakaroon ng hidwaan o maging ng sakitan sa bawat isa. Isa itong napakagandang inspirasyon at kamangha-manghang gawa ng isang tao para sa kaniyang kapwa tao.
error: Content is protected !!