Kung noon ay ayaw niya ng subject na Math at hirap na hirap siya rito, makalipas ang ilang taon ay isa na siyang inhenyera sa NASA!Halos lahat ng mga bata ay nangangarap na maging doktor, guro, nars at iba pang magagandang propesyon ngunit inamin ng isang Pilipinang inhenyera na si Josephine Santiago-Bond sa isang panayam na bilang isang bata ay alam niyang makakatapos siya ng kolehiyo, magkakaroon ng trabaho, makabili at makapagpundar ng mga bagay na ninanais ngunit hindi pumasok sa kaniyang isipan ang pagkakaroon ng partikular na propesyon.Sino nga naman ang mag-aakalang isang Pilipina pala ang magiging head of the Advanced Engineering Development Branch sa John F. Kennedy Space Center sa Florida, isa sa mga National Aeronautics and Space Administration (NASA) sites.

Ipinanganak si Josephine sa United States ngunit minabuti na rin nilang lumipat sa Pilipinas noong siya ay dalawang buwang gulang pa lamang. Siya ay lumaki sa Antipolo kasama ang kaniyang mga kamag-anak na doktor ay siyentista ngunit hindi niya nakita ang sarili sa kaparehong larangan. “Astronomy” ang kaniyang nais na kurso na wala rin naman sa kurso ng mga kolehiyo sa Pilipinas.
Nakatapos siya ng kaniyang secondary education sa Philippine Science Highschool kung saan siya ay nakumbinsi rin na kumuha ng “engineering course” sa kolehiyo. Kung kaya naman siya ay kumuha ng Electronics and Communications Engineering sa Unibersidad ng Pilipinas. Matapos nito ay nagtapos siya ng Master’s Degree in Electrical Engineering sa South Dakota State University.

Aminado siya na nahirapan siya sa ilang mga Math subjects niya ngunit hindi ito naging hadlang upang siya ay mas magpursige sa kaniyang pag-aaral. Ang kaniyang pagsusumikap ay nagbunga rin matapos siyang bigyan ng pagkakataon ng kaniyang graduate adviser na makapagtrabaho sa John F. Kennedy Space Center. Ang summer job niya rito ay naging graduate cooperative internship na ipinagpatuloy niya hanggang sa kaniyang pagtatapos. Matapos nito ay inalok siya ng full-time position dito.

At ngayon ay isa na siyang Chief of Department ng isa sa mga sites ng NASA!
error: Content is protected !!