Matapos magresign ng Pinay na ito ay malaya siyang bumyahe kahit saan habang nagpapatakbo ng negosyong kumikita ng 70,000 dollars kada buwan!Noong edad 19 si Aileen Adalid ay malugod niyang tinanggap ang hamon na makapagtrabago sa corporate world dahil sa siya ay nakapagtapos ng kursong Business Management sa De La Salle University sa Maynila. Gaya din siya ng iba pang mga fresh graduates noon na gagawin ang lahat matanggap lamang sa trabahong pinakaaasam-asam. Ngunit nang siya ay tumuntong sa edad na 21, nagbitiw siya sa kaniyang trabaho na entry level na sana niya upang magkaroon ng trabaho sa Deutsche Bank pinagpalit niya ito sa pagkakaroon niya ng sariling negosyon kasabay ng kaniyang pagiging full-time traveller.


Nagkaroon naman ng magandang resulta ang kaniyang pagsusumikap. Dahil hindi lamang niya napupuntahan ng libre ang mga pangarap puntahan ng maraming tao, siya ay bayad din sa paggawa nito at kadalasan pa nga ay libre ang kaniyang pasahe sa eroplano at maging ang kaniyang tirahan. Bukod pa roon ang kaniyang kompanyang Adalid Gear na isang health and outdoor accessories company ay naging matagumpay sa US at UK na kumikita ng $70,000 sa loob lamang ng isang buwan!

 


Dagdag pa niya, habang siya ay nasa Maynila ay natunghayan niya kung paanong ang mga “digital nomads” ay kumikita sa mas simple at hindi kumplekadong paraan. Kung kaya naman nung siya ay naging freelancer, natuto siyang gumawa ng web design, SEO management graphic design at iba pa.


Habang siya ay kumikita ng doble kaysa sa dati niyang sweldo at nakakapagbiyahe pa sa Thailand at France. Habang ginagawa niya ito ay naalala niyang buhayin ang kanilang diary blog na I Am Aileen. Kung kaya naman siya ay naging fashion at travel blogger na din. Dahil nakikilala na siya sa industriyang ito ay nagkakaroon siya ng mga gigs sa iba’t-ibang mga travel companies.


Tunay nga na kamangha-mangha ang kaniyang pinagdaanan sa buhay. Tiyak na napakaraming mga Pilipino lalo na mga ina na makakakuha ng inspirasyon dito!
error: Content is protected !!