Umani ng maraming papuri sa social media ang mag-aaral na ito dahil sa siya ay nagbebenta ng balut at chicharon magkaroon lamang ng baon sa paaralan.Gusto man natin o hindi, maraming mga tao ang hindi ipinanganak ng may gintong kutsara sa kanilang bibig. Ngunit kahit hikahos man sila sa buhay, at hindi madaling nakukuha ang kanilang mga gusto, patuloy at patuloy pa rin silang lumalaban at nagpupursige sa buhay. Higit na mahalaga para sa kanila ang makapagtapos ng kolehiyo higit pa sa maraming mga bagay o kaabalahan sa buhay.


Tunay ngang ang kahirapan ay hindi maaaring maging dahilan upang ikaw ay sumuko at hindi na mangarap pang makaahon sa hirap. Isang estudyante ang nagpamalas ng kakaibang determinasyon at pagiging matatag sa kabila ng hirap sa buhay para lamang siya ay makatapos ng kolehiyo.
Siya ay nakilala bilang si Jonel Tejedo na kumukuha ng kursong BS Hospitality Management sa Unibersidad ng Cordillera sa Baguio. Wala mang kakayanan ang kaniyang pamilyang matustusan siya sa kaniyang pag-aaral ay humanap pa rin siya sariling paraan upang matupad ang kaniyang mga pangarap. Kung kaya naman siya ay nagbenta ng balut at chicharon sa kanilang paaralan kahit pa noong siya ay nasa highschool pa lamang. Kung kaya naman pinagpatuloy niya ito hanggang kolehiyo upang masuportahan ang kaniyang sarili sa kursong nais niya.


Kamakailan lamang ay naging usap-usapan sa social media ang larawan ni Jonel habang siya ay naglalako ng kaniyang paninda. Ito ay ibinahagi ni Maria Michelle Awing-tauli. Dahil sa pagbabahagi niyang ito sa social media ay maraming namangha at nahamon sa determinasyon at pagpapagal ng mag-aaral na ito. Sa sipag at tiyaga ni Jonel ay tiyak namagkakaroon siya ng magandang kinabukasan at maabot niya ang kaniyang mga pangarap.


Ang kwento na ito ay isang inspirasyon para sa maraming mga Pilipino lalo na sa mga kabataan na kailanman ang pagiging mahirap o hikahos sa buhay ay hindi dapat maging hadlang upang mangarap at mas magpursige pa sa buhay. Darating din ang araw na ang bawat pagsubok at paghihirap ay magkakaroon din ng masayang kahihinatnan at tagumpay sa buhay.


error: Content is protected !!