Ayon sa pag-aaral mas masaya sa relasyon ang mga “short women” na nakikipagdate o nakikipagrelasyon sa mga “tall men”.



Sa tuwing tayo ay mamimili ng ating kapareha, karelasyon o makakasama sa buhay, maraming mga dahilan ang nakakaapekto sa ating mga desisyon. Maaaring ito ay ang panlabas na kaanyuan, karisma, personalidad at iba pa. Ngunit minsan din naman ay mas pinipili ng ilang mga kababaihan ang lumabas, makipagmabutihan at makipagrelasyon sa mga matatangkad na kalalakihan. Ngunit mayroon pa lang pag-aaral patungkol dito.


Ayon kay Dr. Kitae Sohn ng Konkuk University sa Seoul ay kinumpirmang ayon sa isang pag-aaral ang patungkol sa mga kababaihang mas pumipili ng mga matatangkad ng kalalakihan. 7850 na mga kababaihan ang naging parte ng pag-aaral na ito noong 2015. Sila ay nangalap ng mga resulta at masusi itong pinag-aralan sa paglipas ng ilan pang taon at saka sila nakapagbigay ng kongkretong konklusyon. Lumabas sa kanilang pag-aaral na ang mga maliliit na kababaihan ay mas nagiging masaya at maligaya sa isang relasyon kasama ang napusuan nilang mga matatangkad na kalalakihan. Noon pa man ay mayroon nang mga ganitong uri ng relasyon sa ating komunidad.


Bagamat hindi na ito bago sa atin ngayon, marami pa ring nagulat na ang taas o tangkad ng isang tao ay may epekto sa magiging takbo ng relasyon ng isang tao. Ayon din naman sa ilang Chinese forums, ito ang mga numero at formula na dapat tandaan kung nais mong masiguro ang masaya at maligayang relasyon, para sa mga kababaihan ang magiging kapareha nila ay hindi hihigit sa “product” ng kaniyang taas at 1.09. Sa mga kalalakihan naman, ang pinakamainam na taas o tangkad ng kanilang kasintahan ay hindi hihigit o “equal” lamang sa “quotient” ng kaniyang tangkad o taas at 1.09.


Ayon din naman sa pag-aaral na ito, makalipas lamang ang 18 taon ng pagsasama o ng kanilang kasal maraming mga kababaihan ang ipinagsasawalang-bahala na lang din ang taas o tangkad ng kanilang kapareha. Anu pa man ang inyong kaisipan tungkol sa pag-aaral na ito, hindi dapat limutin na kahit sino pa man ang iyong mahal o nais mahalin, ang dapat mong pagtuunan ng pansin ay ang nararamdaman, pagiging matapat, respeto at pang-unawa sa isa’t-isa.




error: Content is protected !!