Isang bibliya ang nagsalba sa buhay ng 19-anyos na lalaki na nagpalutang-lutang sa dagat ng 49 na mga araw!Makalipas ang pitong linggo na sunod-sunod na paglutang niya sa isang fish trap sa tila walang hangganang karagatan, ang 19 na taong gulang na batang ito ay nakilala bilang si Aldi Adilang na sa awa at gabay ng Diyos ay nasagip na ng mga atoridad.Ayon sa ilang ulat, trabaho ni Adilang na bantayan ang lampara sa fish trap nang hindi inaasahan siyang tangayin ng malakas na alon, ito ang dahilan kung kaya siya ay tila ba napadpad sa kung saan.

Wala din siyang sagwan upang makatulong sa kaniya noong mga panahong iyon kung kaya naman kung saan saan siya dinala ng alon. Ang nasabing fish trap ay nakarating pala sa Guam.
Nawalan na ng pag-asa ang binata dahil sa ilang araw lamang naubos ang kaniyang mga pagkain. Uminom na din siya ng tubig-alat na sinasala niya gamit ang kaniyang damit para lamang mapunan ang kaniyang gutom at uhaw. Nasa sampung mga barko na rin ang napapadaan sa kaniya ngunit kahit isa ay tila wala man lang nakapansin sa kaniya.

Dahil sa kawalan ng pag-asa ay ninais na din niyang magpakalunod na lamang ngunit naalala niya ang turo ng kaniyang mga magulang na sa panahon ng kahirapan at pagsubok ay may Diyos na tiyak na magliligtas sa iyo. Sa halip na gawin ito ay kinuha niya ang kaniyang bibliya sa nasabing fish trap at binasa ito. Himala naman na mayroong barko na papuntang Japan ang nakakita sa kawawang tao!

Talaga nga namang makapangyarihan ang salita ng Diyos sa kahit anong pagsubok sa buhay. Basta’t manalig ka lamang sa Kaniya at sa Kaniyang mga salita tiyak na hindi ka mapapahamak sa anumang bagay o anumang nais mong gawin. Kung kaya naman hindi rin dapat tayo makalimot magpasalamat sa lahat ng mga biyaya sa atin ng Panginoong Hesus!
error: Content is protected !!