Ito ang mga litrato ng tinatawag na “Swim Call” ng mga US Navy at Marines Corp sa ibat-ibang parte ng mundoHindi biro ang maging isang sundalo lalong lalo na ang maging isang Navy. Kasama na sa trabaho nila ang pagka-lumbay sa mga minamahal at pamilya. Pero kapag may mga pagkakataon na magsaya ang mga klase ng sundalong ito sa dagat, hindi nila ito pinapalampas at talagang sinasamantala ang pagkakaroon ng kasiyahan. Ang mga taong ito ay nagkakaroon ng pagkakataon na maka-langoy sa dagat upang makisama sa isang tradisyong militar na tinatawag na “swim call”. Kung saan ay makaka-langoy sila sa ibat ibang mga dagat sa mundo.


Ang tradisyong ito ay nagsimula pa noong panahon ng World Waar II kung saan ang mga barko ay naglalayag ng malayo. Sa paraang ito ay binibigyan ng pagkakataon ang mga manlalayag upang mag-saya at mag-relaks sa dagat ng limitadong oras. Ito rin ay isang pribilehiyo para sa kanila upang mapawi ang kalungkutan dala ng homesickness.


Dahil sa bantang panganib ng karagatan, may mga ilang tumatayo bilang bantay para sa mga lumalangoy at nagsasaya. May mga naatasang magmasid sa lugar upang tumingin sa mga pating o ahas dagat na lalapit. Naglalabas din sila ng mga mga
boats bilang karagdagang bantay upang maka-siguro sa kaligtasan. Upang mas maka-siguro, gumagamit din sila ng mga baril upang pampuksa sa mga pating na lalapit, kung sakaling madali ang susugod na pating, siguradong pagkain na nila ito.


Hango kay Matthew Akers “The Making of a Carrier” ang sabi dito:
“When the Navy does a swim call, they deploy several small boats around the swimming perimeter, clearing the water of any floating objects and keeping an eye out for sharks and sea snakes. The Navy guys carried gÜns big enough to turn any shark into seafood in about two seconds. Shark and awe.”


Isang magandang pribilehiyo ang naibibigay sa mga taong ito na nakakapag-saya sa maraming dagat sa mundo. Ilang mga karagatan ay ang Mediterranean, South China, Indian, Arabian, at Pacific Oceans.


Ilang mga litrato na makikita ay mga swim call ng mga US Navy. Mapapansin na ang saya-saya nilang nagtatalunan sa dagat upang lumangoy. Pero kapag dumating na ang takdang oras para sila ay bumalik na sa barko, sila ay umaakyat na sa mga cargo nets o kaya naman sa landing docks.


Ang mga simpleng kasiyahan na ito ay nakakapag-bigay ng kasiglahan para sa kanilang tungkulin. Lahat ng mga nagtatrabaho ay nangangailangan ng kahit anong pampasaya upang maging positibo sa mga gawain. Isa ang swim call sa mga hinahangad na karanasan sa mga nagnanais maging US Navy.

Source:Ptama
error: Content is protected !!