Ito ang mga pagkain na makaka-tulong upang mabuntisIsa sa pinaka-mabigat na pagsubok sa isang mag-asawa ang hindi pagkakaroon ng anak. Nakaka-lungkot man isipin pero nangyayari ito sa ilang mga hindi pinapalad. Sa pagkakataong ito, marahil ay gumagastos na ang iba sa pagkokonsulta sa mga espesyalista at minsan ay sumusubok sa mga ibang paniniwala.


Pero ang pinaka-mainam ay tignan muna ang klase ng pamumuhay. Masusustansya ba ang kinakain mo araw-araw? Baka naman ay lagi kayong pagod sa trabaho? Malaking importansya ang pagiging malusog upang mabuntis. Ang klase ng pagkain ay malaking bagay para sa pagbuo ng anak. Kaya ating alamin ang mga makaka-tulong na pagkain.

Mga pagkain na makaka-tulong upang mabuntis:

1. Dairy o Magagatas na Pagkain


Ang mga magagatas at ma-kesong pagkain ay makaka-tulong hindi lamang sa buto pati rin sa reproductive health. Pero ang Full-fat dairy ay hindi makaka-buti at maaring maka-sanhi ng problema sa ovulation. Kaya ang piliin lamang ay mga low-fat o kaya naman fat-free na dairy.

2. Protina ng Lean ng hayop


Ang Mineral na Iron ang isa sa mga pinaka-mahalagang mineral na kinakailangan upang mabuntis. Makukuha ang mineral na ito sa mga lean ng turkey, manok, at baka. Pero ang sobra nito ay hindi rin nakaka-tulong. Mas maganda rin kung uminom din ng mga bitamina na may Iron.

3. Matatabang isda


Kinakailangan din ng omega-3 fatty acids upang mabuntis ang isang babae. Makukuha ito sa pagkain ng Salmon, sardinas, herring at iba pa na may omega-3 na pagkain.

4. Complex carbs.


Ang mga complex carbs ay mga klase ng pagkain na matagal ang oras na tinutunaw sa katawan. Dahil dito hindi tumataas ang insulin levels at nagiging sanhi ng regular na ovulation. Halimbawa ng mga pagkain na ito ay whole grains, beans, gulay, at prutas. Kaya dalasan na lang ang pagkain ng whole grain.

5.Oysters


Ang zinc din isa sa mga mineral na kinakailangan upang mabuntis. Ang kakulangan sa zinc ang nagiging sanhi ng pagpigil sa paglabas ng maayos na egg cell sa menstrual cycle. Kaya kumain ng oysters para dumami ang zinc sa katawan.

6. Ube at Kamote


Ang pagkain nito ay mayroong mga substansya na nakaka-tuling sa ovulation. Ang mahihilig dito ay kadalasang nagkakaroon ng kambal na anak.

7. Berries


Ang mga berries ay mayroong mga antioxidants na pumoprotekta sa ating katawan upang mga pagkasira ng mga cells ay maiwasan pati na rin sa mga reproductive cells.
error: Content is protected !!