Isang lalaki ang walang sawang nagtanim sa lupaing ito mula ng siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Ito na ngayon ang isla na kaniyang napaganda at nailigtas!Isang lalaki sa India ang walang sawang nagtanim ng mga halaman at puno simula pa noong 16 na taong gulang pa lamang siya. Siya ay nakilala bilang si Jadav Payeng na nakasaksi ng pagkamatay ng maraming mga hayop dahil sa matinding init, pagbaha, at pagguho ng lupa sa isang maliit na isla sa Brahmaputra River.
Dahil sa alam niyang may magagawa siya upang mapigilan pa ang mga aksidenteng maaari pang mangyari sa paglipas ng mga taon, napagpasyahan niyang tamnan ng maraming mga puno at halaman ang lugar. Taong 1979 nang siya ay magsimulang magtanim. Bawat araw mula noon ay hindi na niya nakalimutang hindi magtanim sa nasabing lugar. Nagresulta naman ang kaniyang paghihirap at pagsusumikap sa 550 ektaryang sukat ng lupa na kaniyang nataniman ng mga halaman at puno. Mas malawak pa nga ito sa 340 ektaryang Central Park sa New York City.

Buti na lamang at mayroong isang taong nagmalasakit at gumawa ng hakbang para maisalba pa ang islang ito. Sa kabila ng maraming mga dahilan upang ang islang ito ay mabura na sa ating mundo, ito ay nailigtas at naisalba pa rin. Lingid sa kaalaman ng marami na ang lugar na ito ay kilala rin pala bilang Majuli, ang “world’s largest river island”.

Tunay ngang hindi matatawaran ang pagmamahal ng lalaking ito sa ating kapaligiran. Dahil sa kaniyang matinding pagmamalasakit, determinasyon, at pagsusumikap, isang isla ang kaniyang naisalba. Kasabay ng maraming mga benepisyo nito sa maraming tao at mga hayop. Ikaw, ano kaya ang maitutulong mo o maiaambag sa pagsalba at pagpapanatili ng ating kapaligiran, mga hayop at mga halaman.


error: Content is protected !!