Mga mag-aaral sa ika-12 baitang hindi tamang pagsagot sa kanilang Basic Education Exit Assessment, umani ng samo’t-saring reaksyon!Sa Pilipinas, mayroon tayong Basic Education Exit Assessment na ginagawa sa mga pampubliko o pribadong mga paaralan upang masukat ang progreso sa pag-aaral ng bawat mag-aaral sa ika-12 baitang. Ang Kagawaran ng Edukasyon o Department of Education ang humahawak nito alinsunod sa Memorandum no. 005, s. 2019 kung saan kinakailangan ng mga mag-aaral sa ika-12 baitang mapa-pampubliko o pribadong paaralan. At ito nga ay nailunsad noong nakaraang Pebrero 13 hanggang 14.


Sistema ng edukasyon ang isa ring dahilan kung kaya isinasagawa ang assessement na ito. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay naging usap-usapan sa social media ang pagsagot ng ilan sa mga mag-aaral na ito.


Kamakailan lamang ay ibinahagi ni Kassandra Alipones ang mga larawan ng mga sagot ng mga nasabing mag-aaral. Bagamat hindi siya nagbigay ng detalye patungkol sa pangalan ng paaralan o kaya naman ay ng mga estudyanteng ito, nakasaad sa kaniyang post na dapat i-report o ipagbigay-alam sa kinauukulan ang mga mag-aaral na walang pakundangang sumagot ng hindi tama sa mga katanungan sa assessement na ito.


Ilan sa mga hindi wastong ginawa ng mga bata ay ang pagsasagot ng tila hugis puso sa mga answer sheet. Habang ang isa naman ay hindi nagsulat ng kaniyang pangalan kundi gumuhit na lamang ng maselang parte ng katawan ng isang lalaki. Mayroon din namang katanungan na “situation-based” ngunit kung ano pa ang hindi dapat na sagot ay yun pa ang sinagot ng estudyante.


Marami din namang mga netizen ang nagpabatid ng kanilang pagkadismaya at mga sentimiyento patungkol sa hindi wastong pagsagot ng mga batang ito. Binibigyang-diin ng marami at ni Kassandra na marapat talagang bigyan ito ng pansin ng kinauukulan. Hindi dapat nila binabalewala ang ganitong uri ng pagsusulit. Lalo na kung ito ay magiging malaki din ang epekto sa kanilang paaralan.
error: Content is protected !!