5 masamang dulot ng pag-gamit ng mga gadgets ng mga kabataanMalaki na talaga ang ipinag-bago ng mundo ngayon. Dahil sa patuloy na pag-unlad ay nababago din ang mga ilang paraan ng pamumuhay. Isa na din ang teknolohiya sa mga mabibilis magbago at nakaka-tulong ng mabuti sa maraming bagay. Pero alam niyo bang mayroon ding mga bagay na nakaka-sama sa tao? Ito ay ang kasobrahan ng pag-gamit ng mga gadgets lalong-lalo na sa mga kabataan.

Ating alamin ang 5 masamang naidu-dulot ng paggamit ng gadgets ng mga kabataan:1. Mahilig mag-isa at ayaw ng maki-halubilo sa iba


Marami na sa mga kabataan ngayon ang ginugusto na lang manatili sa bahay dahil mas nasisiyahan na sila sa paggamit ng mga gadgets. Ito ang nagiging sanhi ng hindi nila pakikipag-laro sa labas ng bahay. Mahalaga ang pakiki-pag laro sa mga kaibigan upang matutunan niya ang makisama at maki-halubilo sa mga kabataan.

2. Hindi maka-tulog ng maayos
Isa sa masamang dulot ng babad na paggamit ng gadget ay ang blue light na nilalabas nito na nagiging sanhi ng hindi maayos na pagtulog. Nagiging sanhi din ang paggamit ng gadget upang mapuyat at nagkakaroon ng hindi kumpletong tulog.


3. Wala ng oras upang makipag-usap sa pamilya


Ito ang isa sa pinaka-negatibong epekto ng gadget sa panahon ngayon kahit din ang mga matatanda na. Dahil sa pagka-lulong sa mga gadgets, nawawalan na ng oras para sa pamilya. Maging sa oras ng pagkain ay nawawalan na ng oras upang mag-kumustahan at makipag-usap sa pamilya. Mahalaga ang pakikipag-usap ng kabataan upang magabayan sila sa buhay.

4. Sobrang pagka-lulong sa gadget “Screen Dependency Disorder”


Sa mga kabataang hinahayaan na lang ng magulang sa paggamit ng gadget, nagiging dahilan ito sa pagka-lulong dito. Madalas ay ito ang palaging hanap maging sa pag-gising sa umaga hanggang sa pagtulog. Ang iba pa nga ay hanggang sa banyo ay dala pa rin ang gadget. Tinatawag ang pangyayaring ito na Screen Dependency Disorder o hindi na maalis sa screen ang paningin. Ang mga batang may ganito ay hindi na nakikinig at wala ng paki-elam sa nangyayari sa paligid.

5. Katamaran


Sa panahon ngayon, kakaunti na lang ang naglalaro sa labas ng bahay. Wala ng naghahabulan at wala na din ang mga nakasanayang laro dati. Dahil sa labis na paggamit ng mga gadgets, imbis na makipaglaro ay nananatili na lang sa bahay. Hindi pinagpapawisan at hindi naarawan. Nagiging sanhi din ito ng pagiging tamad ng isang bata.

Kaya para sa mga magulang, ito ay isang panawagan. Hindi naman sinasabing masama ito. Pero magiging masama lamang kung sosobra at hindi nagagabayan ng maayos ang mga anak.
error: Content is protected !!