Lalaking elementarya lamang ang natapos ngayon ay isa nang multi-millionaire!Tunay ngang edukasyon ang isa sa pinakamahalagang bagay na maipamamana sa atin ng ating mga magulang. Ito ang yaman na hindi mananakaw sa atin ninuman. Ngunit paano kung mas nais ng ating puso na maghanapbuhay na lamang kaysa mag-aral?


Mas nanaisin ba natin ang gusto ng ating puso na hindi na magpatuloy sa pag-aaral at maghanapbuhay na lamag o ang nais ng ating mga magulang na magtapos upang magkaroon ng mas maliwanag na kinabukasan. Ito marahil ang kwento ng buhay ni Saipol Azmir Zainuddin na mula sa Malaysia. Siya ay 34 taong gulang na at sa edad niyang ito ay isa na siyang multi-millionaire kahit pa elementarya lamang ang kaniyang natapos. Pangarap na niya noon pa man na maging isang cattle farm owner kung kaya naman ng makatapos siya ng ika-anim na baitang ay sinunod na niya ang nais ng kaniyang puso.


Construction worker ang kaniyang hanapbuhay bata pa lamang siya. At bawat sweldo niya ay hindi siya pumapalyang bumili ng isang baka na pinapaalagaan niya sa kaniyang ama. Hindi na nakapagtataka na sa edad na 18 ay mayroon na siyang 300 na baka! Dahil sa dami ng kaniyang mga alagang baka ay nakakapagbenta na siya ng mga ito sa kaniyang mga kababaryo. At di kalaunan ay bumalik na nga sa kaniya ang kaniyang puhunan at naitabi na rin niya lahat ng salapi na kaniyang kinita.


19-taong gulang naman siya ng siya ay mangutang ng 100,000 Malaysian Ringgit o may halagang P1,290,000 sa isang ahensiya ng Malaysian government na kaniyang ginamit upang makabili ng isang ektaryang lupa. Dahil na rin sa tulong ng ilang kawani ng gobyerno ay tuluyan nang lumaganap ang kaniyang negosyo sa buong Malaysia kung kaya naman siya ay isa nang multi-millionaire sa edad na 34!
error: Content is protected !!