Dahil sa tagtuyot, Isang lalaki sa Kenya ang nagdadala ng tubig para sa mga hayop!Ang tubig ay napaka-halaga upang mabuhay. Hindi lamang ang tao ang nakikinabang sa tubig, pati rin ang mga hayop at halaman. Napaka-halaga talaga ng tubig lalong-lalo na sa mga bansang kulang na kulang dito.

Ang kakapusan sa tubig ay nagreresulta din sa kakapusan ng pagkain. Ang mga pananim na mga kinakain ay nangangailangan ng tubig. Kaya kung hindi sapat ang tubig ay hindi makaka-ani ng pagkain.

Isang lugar sa Kenya ang nakakaranas ng matinding pagkatuyot. Ito ang Tsavo West National Park. Ang lugar na ito ay may maraming klase ng hayop na nangangailangan ng tubig. Dahil sa pagkatuyot, naging problema ito ng lugar.

Buti na lang at mayroon isang mabuting tao na matiyagang nagdadala ng tubig sa lugar. Isang 41 na taong gulang na lalaki na nagngangalang Patrick Kilonzo Mwalua, na isang pea farmer sa isang maliit na bayan sa Kenya.

Halos isang oras ang bina-biyahe ni Patrick gamit ang isang water container truck upang makahatid ng tubig sa Tsavo West National Park. Siya ay naghahatid ng malilinis na tubig pang-inom ng mga hayop. Inilalagay niya ang mga tubig na dinala sa isang malaking konkretong lalagyan ng tubig. Karaniwan sa mga hayop na umiinom ng kanyang dalang tubig ay mga elepante, antelopes, buffalo, at mga zebra. Nakakatuwa pa ay minsan siya ay sinasalubong ng mga buffalo dahil alam na ng mga hayop na may dala itong tubig na maiinom.

Ayon kay Patrick:
“When I arrived, they could smell the water. The buffalo were so keen and coming close to us. They started drinking while I was standing there. They get so excited.”

Ang kanyang gawain ay pinuri ng maraming tao. Dahil sa kagandahan ng kanyang kalooban siya ay binansagan bilang “Kenya’s water man”.

Tunay na kapag sinumulan ang isang mabuting gawain, marami ang susunod sa iyo. May isang grupo ng tatlong babaeng Amerikano ang tumulong kay Patrick sa kanyang ginagawang kabutihan. Gumawa sila ng isang page sa facebook na GoFundMe para sa isang fund raising. Nakalikom ang proyektong ito ng $130,000 sa tulong ng mga nagbigay sa buong mundo na malaking tulong para sa mga hayop sa nasabing lugar.
error: Content is protected !!