Ipinaliwanag ng lalaki na ito ang mga dahilan kung bakit hindi yumayaman ang mga Pilipino!Kilala tayong mga Pilipino na mayroong malaking pagmamalasakit at pagpapahalaga sa ating mga mahal sa buhay. Tunay ngang isang pamilyang Pilipino ay hindi lamang binubuo ng isang ama, ina, at mga anak nito. Dahil sa katunayan ay kilala din ang ating lahi sa “closed-family ties” at “extended families”. Kadalasang ang mga magulang ay ninanais na makasama ang kanilang mga anak kahit pa pamilyado na ang mga ito sa iisang bubong.


Kung ito ay isa sa mga pinagmamalaki nating katangian, isang netizen naman ang nagbigay ng opinyon patungkol dito. Siya ay nakilala bilang si David DiMuzio ay tila hindi sumasang-ayon sa nakasanayan nating kaugalian at sinagot din niya ang katanungang “bakit nga ba hindi yumayaman ang mga Pilipino?”. Nauna nang ipinakilala ng dayuhan ang kaniyang sarili. Ayon sa kaniya ay mula rin siya sa mahirap na pamilya kagaya ng ilang mga Pilipino. Noong kabataan niya ay mga pinagliitang damit lamang ang kaniyang isinusuot at nasaksihan niya ang pagsusumikap ng kaniyang ina na maitaguyod silang anim na magkakapatid. Sa kabila ng kaniyang pinagdaanan ay ipinagmalaki niyang kumikita na siya ngayon ng milyonh dolyar bilang isang “performer”. Dagdag pa niya ay masaya siyang nakakatulong sa kaniyang mga kamag-anak at kaibigan dahil sa pagbibigay niya ng mga oportunidad sa mga ito.
Ibinahagi din niya ang kaniyang karanasan sa pakikipag-date sa isang Pilipina. Naibahagi ng Pinay na nurse na wala siyang pera at kahit ipon man lamang. Nagulat si David nang malaman na sinusuportahan ng Pilipina ang kaniyang pamilya mula sa pera na kinikita nito.

Why FILIPINOS Don't Get RICH

Why FILIPINOS Don't Get RICHVideo by David DiMuzio

Posted by Tee Radio on Saturday, December 16, 2017

Binigyang-diin ni David na kung ang isang tao ay sumusweldo ng hindi naman kalakihan ay hindi na nito responsibilidad na ibigay pa ang sweldo niya sa kaniyang pamilya. Sinabi din niyang mas nararapat na turuan ang isang tao na mangisda kaysa bigyan siya ng isda.


error: Content is protected !!