Pinabilib ng magkakaibigang ito ang marami dahil sa kabilang sila sa Top 10 Physician Board Exams!Tatlong magkakaibigan ang nagkakilala at nagkapalagayan ng loob dahil sa silang lahat ay mga nursing student. Kamakailan lamang ay naging usap-usapan sila sa social media dahil sa lahat sila ay napabilang sa Top 10 ng Physician Board Exam. Sila ay nakilala bilang sina Daniel Panglima, Jessa Elaine Fronda, at Wilma Cleo Borja Dapog na kapwa may pangarap na maging doktor noong mga bata pa sila.


Mula sa Oriental, Mindoro sina Fronda at Panaligma samantalang mula naman sa Ragay, Camarines Sur sa Rehiyon ng Bicol si Dapog. Sila ay nagkasama-sama at nagkita-kita habang sila ay kumukuha ng kursong Bachelor of Science in Nursing sa pamamagitan ng iskolarsyip mula sa Manila Adventist College.

Ang dating grupo nila na binubuo lamang ng tatlong miyembro ay naging labingdalawa dahil sa nagdagdag sila ng siyam pa na mga kaibigan. Pinangalanan nila ang kanilang grupo ng “Royalty Much” mula sa Bible Verse na 1 Pedro 2:9. Sila ay nakapagtapos taong 2012. Nagkamit ng karangalan na “summa cum laude” si Dapog kung kaya naman siya ay nakatanggap ng iskolarsyip sa Cebu Doctor’s University sa Cebu City. Samantalang sina Fronda at Panaligma naman ay nakatanggap ng iskolarsyip mula sa Matias H. Aznar Memorial College of Medicine Inc. na matatagpuan din naman sa Cebu, City.  Kahit pa nagkahiwa-hiwalay na sila ng paaralan ay patuloy pa rin silang nagkaroon ng komunikasyon, sa katunayan ay marami na din silang natapos na mga programa at palabas sa telebisyon at sa internet. Walang lamangan sa kanilang pagkakaibigan kundi pagmamahalan lamang at pang-unawa sa isa’t-isa.

Magkakasama sila sa boarding house habang sila ay nagrereview para sa kanilang physician board exam, nasa ika-sampung pwesto si Dapog, ika-lima si Fronda at ikatlo naman si Panaglima sa lahat ng kumuha ng eksaminasyon. Balak nilang maglingkod at magserbisyo sa kanilang mga probinsiya.
error: Content is protected !!