Ang essay ng bata na ito ay naglalarawan kung paano naging bayani ang kaniyang ama at kung paano nito dinala ang kaniyang ina nang maingat sa kalangitan!Kadalasang sinasabi ng marami na ang mga guro at ang mga paaralan ay ang ikalawang tagapagturo at tagapaglinang ng mga talento at kakayahan ng mga kabataan. Ang pinakaunang lugar na magiging tagalinang ng kanilang angking kakayahan ay ang kanilang mga magulang sa sarili nilang mga tahanan. Kung kaya naman marapat lamang na pagtuunan din ng pansin ng mga magulang ang kanilang mga anak kahit pa sila ay nag-aaral na sa kani-kanilang paaralan. Ito rin ang magiging paraan ng mga magulang upang mas magabayan nila ang kanilang mga anak sa paglaki nito. Gaya na lamang ng rated SPG na gawang ito ng isang inosenteng bata ng siya ay magpasa ng kaniyang takdang aralin sa eskwela.


Isang post ang maging usap-usapan sa social media ngayon dahil sa larawan ng sulat kamay ng isang estudyanteng may pamagat na “My Dad is a Hero”. Sa unang tingin, aakalain mo na ito ay tulad lamang ng mga pangkaraniwang takdang-aralin ng mga bata kung saan labis nilang hinahangaan ang kani-kanilang mga magulang. Ngunit kapag ang kaniyang ginawang takdang aralin ay binasa mo na, talaga namang magugulat ka, at sasakit ang iyong tiyan sa kakatawa!Sa nasabing essay ng bata ay inilarawan nito ang inaakala niyang pagkuha ng Diyos sa kaniyang ina, ngunit agad itong iniligtas ng kaniyang ama at kung babasahin nyo ito ng mabuti ay maiintindihan ninyo ang talagang nangyayari at nakatagong mensahe ng nasabing essay.

Tunay ngang siguro ay hindi na mapakali ang mga magulang ng bata na ito kung ano anh kanilang gagawin dahil sa natuklasan ng kanilang anak o kaya naman ay kung paanong pagpapaliwanag ang gagawin nila sa narinig at nasaksihan ng inosenteng bata na ito.

Totoo ngang hindi kailanman kayang magsinungaling ng mga bata. Tanging katotohanan lamang ang inyong maririnig sa kanila. Kung kaya naman dapat tayong mga nakatatanda ay mas maging maingat sa mga bagay na ating ginagawa at sinasabi.


error: Content is protected !!