Halos isang milyong piso ang inaalok ng NASA sa mga taong mananatili sa higaan ng 60 na arawMarami ang nakaka-alam na sadyang mapanganib ang paglalakbay sa kalawakan. Kaya kung nanaisin na makapaglakbay ng malayo katulad ng pagpunta sa planetang Mars, kinakailangan na pag-aralan muna kung ano ang magiging epekto sa pangangatawan ng tao dulot ng pagkakaroon ng zero-gravity. Hindi maganda ang nagiging epekto ng zero-gravity sa katawan ng tao. Imbis pababa ang dugo sa katawan at nagkakaroon pa ng fluid ang ulo para sa mga astronaut.


Kaya naman nagsagawa ang NASA at sa pagtutulungan kasama ang ESA upang gumawa ng pagaaral sa magiging epekto sa katawan ng tao sa paglalakbay sa kalawakan ng matagal. Sa pag-aaral na ito, naghahanap sila ng 24 na tao na kusang loob na sasang-ayon sa pagsasaliksik nila. Sa pagaaral na ito ay may 60 na araw silang naka-higa at makakaranas ng “zero-gravity”. Tumatayang 16,500 euros ($18,500) o kulang isang milyon piso ang magiging bayad sa mga magvo-volunteer dito at magta-travel sa Cologne, Germany.
Ang 24 napiling tao ay maglalakbay sa pamamgitan ng German Aerospace Centre (DLR) at mananatiling nakahiga ng dalawang buwan. Ngunit may mga requirements para sa mga interesado dito. Kinakailangan ay may edad mula 24 hanggang 55 lamang, malusog, at marunong magsalita ng German.


Ang experiment ay magsisimula ng Setyembre at ito ay tatagal ng 89 na araw at 60 na araw dito ay nakahiga lamang sila. 14 na araw naman para sa rehabilitation na talagang ginagawa ng mga astronaut.


Ang mga sasali sa programang ito ay mahahati sa dalawang grupo. Sa pagaaral na ito, gagamitin ang DLR Short-Arm Centrifuge. Kung saan ay kalahati sa grupo ay papasok sa isang artificial gravity chamber upang ang pagikot nito ay magreresulta sa magiging epekto ng pagtulak ng dugo sa lower extermities ng mga volunteer.
Ang mga nag-volunteer ay sasailalim sa matinding magsasaliksik ng mga scientist. Ang pagaaral nito ay hindi lamang makaka-tulong sa paglalakbay ng tao sa kalawakan, ito rin ay makaka-tulong upang mas maintindihan ang osteoporosis, muscular atrophy, at cardiovascular di$ea$e$.Upang maka-siguro sa kaligtasan ng mga sumali sa pag-aaral na ito, Mayroong mga medical, psychotherapeutic, scientific professionals at nutritionist na magaalaga sa kanila.
error: Content is protected !!