Isang batang hirap magsalita at magbasa, ipinagmalaki pa rin kahit mababa ang grado.Lubos na kasiyahan ang nararamdaman ng mga magulang kung makikita nilang matataas ang gradong nakukuha sa eskwelahan ng kanilang mga anak. Dito ay nararamdaman na sulit ang pagod, hirap, at sakripisyong ginawa. Pero hindi lahat ay pinapalad na magkaroon ng matalinong anak.Kung tutuusin ay ang pinaka-mahalaga sa buhay ng isang estudyante ay ang makapasa at maging isang mabait na tao. Ang tagumpay sa buhay hindi lamang nasusukat sa edukasyon ito ay nasusukat sa narating sa buhay at sa diskarteng ginawa upang makamtan ito.

Gayon pa man may ilang magulang na ipinipilit sa kanilang anak ang pagiging matalino o pagkuha ng mataas na grado. Sa paraang ito ay napupwersa ang mga anak at minsan ay mas lalong hindi sumusunod. Pero may isang pamilya na tinanggap nila ang lalaking anak at ipinagmalaki kahit na mababa ang nakuhang grado.

Ito ay napatunayan sa isang post na nagngangalan sa Facebook na si PC Pau. Sa post na ito ay ipinakita niya ang larawan ni Wayne na nakapasa kahit may mababang grado. Hindi man tunay na anak o miyembro ng pamilya itinuring nilang parang isa na sa kanila.
Kaibigan ng pamilya ang nanay ni Wayne. Dahil sa sakit ay sumakabilang buhay na ito. Kaya inampon nila si Wayne dahil na rin sa wala ng ibang aako dito dahil ang ama ay may pamilyang iba na.

Sa paglaki ni Wayne ay napansin ng pamilya na hirap magsalita. Sa edad na 6 na taon ay natutunan naman niyang makapag ABC at magbasa. Ngunit sa katagalan ay napansin nilang hirap itong matuto. Sa edad na 12 ay hirap siyang magsalita, magbasa, magsulat. Kaya naman nagiging mahirap sa kanya sa eskwelahan ang pakikipagusap at pagintindi ng mga itinuturo ng guro.

Pero sila naman ay natuwa dahil sa kabila ng kalagayan ni Wayne ay napagsumikapan niyang maka-kuha ng gradong 76 upang makapasa sa grade 6. Buti na lang at may pamilya siyang suportado at hindi ikinaka-hiya ang anak kahit mababa ang grado.
error: Content is protected !!