Tumayo ang isang babae sa parking slot upang harangan ang umaatras na sasakyan na pinagmulan ng pagtataloPara sa mga may sasakyan, isang pahirap para sa mga drayber ang maghanap ng magandang paradahan. Isa sa mga pinipili ay ang kaligtasan ng sasakyan. Kaya naman unahan talaga kapag naka-kita ng pwesto na bakante. Masasabing “first come, first served” ang paghahanap ng parking slot.


Pero karaniwan sa ibang parking lot ay may mga reserved at may mga nakalagay na traffic cones. Kaya naman minsan ay talagang isang paligsahan ang paghahanap ng parking slot.


Pero naka-engkwentro na ba kayo na pwedeng i-reserba ang isang parking slot sa pamamagitan ng pagtayo dito? Iyong tipong magmimistulan kang traffic cone at harangan ang mga gustong pumarada sa kinatatayuan mo?


May isang kagandapan ang nasaksihan sa social media ng isang babaeng humarang sa isang parking lot sa isang mall. Ang naturang video ay ibinahagi sa facebook na nagngangalang Mary Grace D. Holdermann. Sa video na ito ay makikita ang isang babaeng naka-suot na berdeng damit at hinaharangan ang sasakyan na umaatras.


Nagmamatigas ang babaeng humarang at ayaw ibigay ang parking slot dahil sila daw ang nauna sa puwesto. Dumating naman ang security guard at walang kinampihan sa dalawa.
Sinabi pa ng security guard na magbigayan na lang at marami namang parking na pwedeng puwestuhan. Pero nagmatigas pa rin ang babae at nanatili sa kinatatayuan. Nakipagtalo na rin ang nagvivideo dahil sinabi niya na wala naman daw ang sasakyan nila at ang sasakyan nila ay paparada na. Dumating pa ang kasama ng babaeng nakasuot ng berdeng damit upang tulungan ang kasama. Sinabi pa ng babae na sasagasaan pa daw siya ng sasakyan. Nanindigan na rin ang sasakyang umaatras at hindi umalis dahil ang sinasabi nila ay sila ang tama sa sitwasyong iyon.


Sa huli ay umalis na rin ang mga babaeng humarang sa daan at ibinigay na ang pwestong pilit nilang nirereserba. Nagtanong ang nagvivideo sa mga nakapaligid at nakakita ng pangyayari. May ilang nagsabi na marami pa namang ibang parking slot.
error: Content is protected !!