Arnell Ignacio, Masayang ibinahagi ang kanyang pagtatapos ng kolehiyoAng edukasyon ay isang kayamanan na pinagsisikapan. Ang makatapos ng pag-aaral ay isang matamis na tagumpay sa mga taong nagsusumikap at nagpupurisgi. Dahil ang makatapos ng pag-aaral ang magiging sandata upang makalaban sa hamon ng buhay.


Tunay na mahirap para sa isang tao na makahanap ng magandang trabaho kung hindi nakapag-tapos ng pag-aaral. Maaaring ang kahirapan ang isa sa pinaka-dahilan kung bakit hindi nakakapag-aral ang ibang tao. Kaya para sa mga taong pinapalad na makapag-aral, dapat lamang na pahalagahan ito.


Mayroon ding mga ibang tao na hindi nakakapag-tapos ng pagaaral dahil sa murang edad pa lamang ay nakakapag-trabaho na. Katulad na lamang ng mga artista. Dahil sa malaking oras na ginugugol nila sa pagtatrabaho, nawawalan na ng pagkakataong makapag- aral. Pero mayroon ilan sa mga artista, na kahit na sa kabila ng natamo nila sa buhay, nagagawa pa rin nilang makapag- tapos ng pag-aaral.


Isa na dito si Arnell Ignacio. Kahit na may edad na 55 ay nanatili parin sa kanyang puso ang kagustuhang makapag-tapos ng kolehiyo. Bagamat nakapag-aral siya ng secondarya at natapos noong taong 1981 at sumubok na magtapos sana ng kolehiyo sa Unibersidad ng Pilipinas ng ng kursong musika, hindi nawala sa isip niya ang makapag-tapos ng kolehiyo.


Ibinahagi ni Arnell Ignacio ang pagtatapos niya sa kolehiyo sa social media. Masayang masaya ang aktor kahit na may edad na siya. Nakapag-tapos si Arnell Ignacion ng Political Science na mayroong specialization sa local government administration sa University of Makati.


Ang pangyayaring ito ay lubos na ikinatuwa din ng kanyang pamilya. Para kay Arnel Ignacio, hindi pa huli ang lahat upang magkaroon ng diploma sa pag-aaral.


Kaya para sa mga taong tumugil ng mangarap na makatapos ng pagaaral, hindi pa huli ang lahat. Kung kaya ni Arnel, kaya niyo rin!
error: Content is protected !!