Sulat ng isang boss sa kaniyang mga empleyado umani ng maraming mga reaksyon at komento sa publiko!Kamakailan lamang ay naging usap-usapan sa social media ng sulat ng isang boss sa kaniyang mga empleyado. Ayon sa boss, tinanggap at binigyan niya ng trabaho ang kaniyang mga empleyado upang makapagbigay suporta sa kani-kanilang pamilya hindi para alisin o ilayo sila sa kanila, upang magdagdag ng skills sa bawat isa hindi para alisin ang “parenting skills” sa mga magulang. Nais din niyang linawin na ang tanging nais niya ay mapabuti ang kaniyang mga empleyado hindi lamang para sa kompanya kundi mas higit sa kani-kanilang mga pamilya.

Nakiusap din siyang kung darating man ang pagkakataon na kakailanganin nilang mamili kung kliyente o pamilya, o di kaya naman ay pangangailangan ng kanilang asawa kaysa sa pangangailangan ng kanilang boss, mas nais niyang piliin nila ang kanilang mga mahal sa buhay kaysa sa kaniyang boss nila. Mas nakapukaw din ng atensyon at puso ng publiko ang kaniyang matinding malasakit sa kaniyang mga empleyado. Dagdag pa niya, hindi lahat ng mga katulad niyang boss ay maintindihan ang mga pinaniniwalaan niyang ito ngunit mas nanaisin pa niyang isara ang kaniyang kompanya kaysa makitang namimighati ang kaniyang mga empleyado dahil sa hindi sila nakarating sa importanteng okasyon ng kanilang pamilya o sa mahalagang araw ng kanilang mga anak dahil mas una silang naging pamilya kaysa maging bahagi ng kaniyang kompanya. Naniniwala din ang nagsulat nito na si Charity Delmo, Founder & Managing Director of Ideal Visa Consultancy.

Tunay ngang makabuluhan ang kaniyang sinabi na ang isang empleyado na masaya sa kaniyang tahanan at pamilya ay masaya rin pagdating sa kaniyang trabaho. Kaya niyang maghintay maging ng kaniyang kompanya ngunit ang pamilya na minsan nang nasira at hindi naayos kaagad ay hindi na muling maibabalik pa sa dati.

Ang viral post na ito ay umani ng samu’t-saring mga positibong komento at papuri sa mga netizen. At marami din itong mga empleyado at mga boss na namulat sa katotohanan patungkol sa pagtatrabaho sa kompanya.
error: Content is protected !!