Nagdulot ng debate online ang sinabi ng bilyonaryong si Jack Ma na mas magiging matagumpay ang mga empleyado kung magtatrabaho sila ng mas mahabang oras!Kamakailan lamang ay naging dahilan ng debate ang bilyonaryong si Jack Ma online matapos niyang sabihin na ang mga empleyado ay marapat lamang na magtrabaho ng mahahabang oras upang mas maging matagumpay. Siya ang co-founder ng online shopping giant na Alibaba nang siya ay mag-endorso ng isang kontrobersyal na Chinese work practice na kung tawagin ay “996 system”.


Sa ilalim ng sistemang ito ay magtatrabaho ang mga empleyado ng 9 ng umaga hanggang 9 ng gabi sa loob ng anim na araw. Ang nasabing 996 practice ay isa sa pinakapangkaraniwan sa mga empleyado na nagtatrabaho sa mga malalaking technology company at startup sa China.Ayon sa pahayag ni Jack Ma, kung makakahanap tayo ng bagay o trabaho na gusto natin hindi magiging problema ang 996, kung hindi mo naman gusto ang iyong ginagawa ay tiyak na magiging labis na pahirap ito sa mga manggagawa.

Ayon pa sa “tech tycoon” ang nasabing pagsuporta niya sa 996 system ay pagkilala niya para sa mga manggagawang nagtatrabaho ng mahahabang oras upang maging matagumpay. Dagdag pa niya, ang mga manggagawang nagbibigay halaga sa 996 ay hindi lamang basta nagtatrabaho ng “overtime” at yaong mga nagtatrabaho ng mas maiksing oras ay hindi makalasap ng kaligayahan at parangal ng pagtitiyaga sa trabaho.
Nilinaw din niya na hindi siya pabor sa “forced overtime work” bagkus ay mataas ang pagtingin niya sa mga taong naglalaan ng karagdagang panahon, oras at effort para mas maging mahusay ang kanilang ginagawang trabaho at makamit nila ang tagumpay. Marami ang nagkomento patungkol sa kaniyang pahayag dahil sa ito diumano’y “mandatory overtime work, unfair and impractical.”
Bukod sa kaniyang matagumpay na negosyo, siya ay hinahangaan rin dahil sa “rags-to-riches” na kwento ng kaniyang buhay, siya ay mula sa isanh mahirap na pamilya at hirap sa kaniyang pag-aaral. Sa katunayan ay inabot siya ng apat na taon maipasa lamang ang kaniyang Chinese entrance exam na isang beses sa isang taon lamang ginaganap.


error: Content is protected !!