Mga halaman na nakakapag-linis ng hangin, tinawag ng NASA na “nature’s life support system”Sa paglipas ng panahon, mapapansin ang paglaganap ng polusyon sa paligid. Isa sa mga nakaka-perwisyong polusyon ay ang karumihan ng hangin na nalalanghap. Karaniwan sa mga polusyong ito ay nagmumula sa mga usok na ibinubuga ng mga sasakyan o mga usok na galing sa mga pagawaan. Bukod pa dito ay dahil laganap na rin ang pag-gamit ng mga kemikal, minsan ay nahahalo na rin ito sa hangin.

Alam natin ang mga puno at halaman ang nagbibigay ng malinis na hangin na kinakailangan natin upang mabuhay. Pero kapag nahaluan na ng mga kemikal ang mga hangin na pumapasok sa katawan ay sadyang mapanganib na ito sa kalusugan.Mayroong paraan upang maging malinis ang hangin na pumapasok sa ating katawan na pwedeng ilagay mismo sa ating bahay. Ito ay mga halaman o pananim na nililinis ang mga hangin sa paligid nila na tinawag ng NASA na “nature’s life support system”.

Alamin natin ang pitong halaman na naglilinis ng hangin:

1. Mother-in-Law’s Tongue
Ang halamang ito ay kayang magbigay ng maraming oxygen sa loob lamang ng isang gabi, kapag nilagay mo ito sa inyong bahay ay siguradong magiginhawaan ang iyong pakiramdam pati pagtulog. Ayon sa NASA, ito ang pinaka-magaling na maglinis ng hangin. Kaya nitong magtanggal ng mga air pollutants na katulad ng formaldehyde, carbon dioxide, benzene, chloroform at marami pang iba.


2. Peace Lily


Ang halamang ito ay nag-aalis ng mga nagdudulot ng dumi sa hangin katulad ng mga kasangkapan, electronics, o kaya naman mga panglinis na mga produkto.

3. Bamboo Palm


Kung nais mo ay maginhawaan ang iyong pakiramdam, itong halaman na ito ang kinakailangan mo. Kaya nitong gawing linisin ang hangin at nakakatulong sa mga hirap huminga. Ilang tawag pa sa halamang ito ay Butterfly Palm at Areca Palm.

4. Rubber Plant


Ang halamang ito ay nakakapag linis ng hangin sa paligid lalong-lalo na ang formaldehyde. Ang nakaka-bilib pa sa halamang ito ay kaya niyang tumagal sa malamig na lugar na 5 degrees Celsius.

5. Boston Fern


Ang formaldehyde ay isang masamang kemikal na hindi maganda sa katawan. Marami ang pinagmumulan nito at isa na sa sikat ay ang usok ng sigarilyo. Kaya kung ayaw mong malanghap ito, kinakailangan mo ang halaman na ito, dahil sa pag-aaral ay Boston Fern ang pinaka-magaling sa pag-alis ng formaldehyde sa hangin.

6. Ficus/Weeping Fig


Ang halaman na ito ay kayang mabuhay kahit hindi masayasong nakaka-kuha ng sinag ng araw. Ang Ficus ay mahabang halaman na kayang maka-linis ng hangin at tanggalin ang mga masasamang kemikal katulad ng benzene at formaldehyde.

7. Aloe Vera


Ang mga halaman ng Aloe Vera ay may mga enzymes, amino acids, bitamina, atbp, na maraming tulong sa ating kalusugan. Katulad ng Weeping Fig, madali rin itong alagaan at nakakapag-alis din ng mga dumi sa hangin katulad ng formaldehyde.
error: Content is protected !!