Bonding ng pamilya hindi naman kailangang gumastos pa ng malaki at magarbo ayon sa isang espeyalista!Isa ka ba sa mga magulang na gumagastos ng malaki para lamang sa mga hotel, flight, o di kaya naman ay sa pagbu-book ng mga resort para sa bonding ng inyong pamilya? O di kaya naman ay kayo yung mga magulang na walang budget para sa mga out-of-town o international trip ng iyong pamilya?

Mga nanay at tatay, hindi na dapat kayong mag-alala pa. Dahil ayon sa isang “family and child specialist” na si Tina Zamora, ang bonding ng pamilya ay hindi naman dapat maging magastos. Natalakay niya sa kaniyang guesting sa DZMM Sakto radio na ang mga kabataan ay mas naaalala ang mga ginagawa ng kanilang pamilya at mahal sa buhay kaysa sa mga lugar na kanilang pinupuntahan.

Dagdag pa niya, ang memorya ng mga kabataan ay nakabase sa relasyon nito sa kaniyang pamilya. Kapag ang isang bata ay tumingin sa mga luma niyang litrato, hindi niya maaalala ang mga lugar na kanilang pinuntuhan sa halip ay maaalala niya ang mahalagang pag-uusap nila ng kaniyang mga magulang o di naman kaya ay ang mga ginawa nila ng kaniyang mga kapatid.

Kung kaya naman hindi na dapat pang mabahala ang mga magulang sa kanilang mga ipon na maaaring maubos o masagad sa gastos o di kaya naman ay hindi na nila kailangan pang manghiram ng pera para lamang maibigay sa kanilang mga anak ang mga bakasyon o pamamasyal na nais nila.

Hindi na rin dapat pang mag-abala ang mga magulang na ipasok ang kanilang mga anak sa mga summer class o summer activities. Dahil maaari din namang mag-enjoy ang pamilya sa loob ng kanilang tahanan. Hanggang ang mga bata ay mayroong ginagawang kapaki-pakinabang kasama ang sinumang miyembro ng kanilang pamilya ay talaga namang magiging espesyal na ito para sa kanila.

Maaaring magluto si Mommy o si Daddy ng paborito nilang pagkain o meryenda o di kaya naman ay magsulat ng itinerary ng maiksing bakasyon ng mag-anak, ito ang mga alaalang hindi nila agad agad malilimutan.
error: Content is protected !!