Isang paaralan sa Negros Occidental gumagamit ng mga kawayan at bao ng niyog bilang baso at mangkok!Napakahusay at napakainam ng ideyang ito mula sa isang paaralan sa Negros Occidental na gumagamit ng mga bao ng niyog at kawayan bilang mga mangkok at mga baso. Isang canteen nga ang gumawa ng isang napakalaking hakbang sa pagpapalit ng mga nakaugalian nating plastik na materyales sa pagkain.


Sa unang linggo nga ng pagbubukas ng klase sa Bulata National High School sa Cauayan, Negros Occidental, ang paaralan ay naglunsad ng “Wala Usik” school canteen na nagtatampok ng mga gamit na maaari pang gamitin muli at mga madaling panatilihin o yung mga “reusable” at “sustainable” nito lamang ika-apat ng Hunyo.
Ang mga bao ng niyog ay ginawang mga mangkok para magamit ng mga estudyante bilang “soup bowl”, mga kawayan naman bilang baso, at dahon ng saging bilang kanilang mga plato. Ang transpormasyong ito ay naging posible dahil na rin sa tulong ng “Sea Waste Education to Eradicate Plastic (SWEEP), na pumupunta sa iba’t-ibang mga probinsiyan upang palaganapin ang “zero-waste system” sa mga komunidad.


Sa kanilang ibinahaging post sa social media account, sinabi ng organisasyon na ang “Walang Usik” o “Walang Tapon” na canteen ay nagpapalaganap ng “zero-waste” o “nothing-is-wasted” at “plastic-free” na kaugalian lalo na sa pagbibigay ng mga pagkain at merienda sa higit sa 400 na mga estudyante at mga guro sa Bulata National High School.


Ang mga ito ay naging dahilan upang hindi na makapagtapon pa o makapag-aksaya ng higit sa 400 na mga kagamitang plastik sa isang araw. Bukod sa pagnanais at pagpapalaganap ng paggamit ng mga “biodegradable”, “indigenous” at “reusable” na mga baso, plato, at mangkok, nais din nilang makapagpalaganap ng malusog na pagkain mula sa mga sariwa at lokal na prutas at gulay para na rin maiwasan ang pagbili at pagtangkilik sa mga “processed foods” na nakalagay sa mga “single-use plastic”.
Ang “Wala Usik” ay naunan nang naipakilala sa ilang mga sari-sari store sa probinsiya, kung saan ang mga may-ari ng tindahan ay kinukumbinsi ang kanilang mga suki na magdala na lamang ng mga basyo nila o mga sariling lalagyan sa pagbili ng mga pangunahin nilang pangangailangan.Ang prinsipal ng paaralan na si Eiggy Duller Yap ang nagbahagi ng ganitong konsepto sa kanilang paaralan. “Why not adopt this model and reduce plastic waste at source, at the same time promote what’s local? Imagine if all canteens in the Philippines become ‘wala usik’.”
error: Content is protected !!