Isang babae ang lumikha ng isang napakaganda at libreng silid-aklatan para sa lahat mula sa isang 110 taong gulang na puno!Ang mga kabataan ngayon ay parte na ng isang henerasyon na puno ng maraming mga gadgets at modernong teknolohiya. Sa katunayan ay marami ng mga paraan upang magkaroon ang mga bata ng pagkakataon na makapangalap ng mga impormasyon at kaalaman sa isang pindot lamang.

Ngunit sa kabila ng kombinyenteng pamamaraan na ito ay hindi dapat natin makalimutan ang kahalagahan ng mga libro sa ating mga buhay.

Sa panahon nga ngayon ay talagang nakakabahala na ang katotohanan na halos lahat o karamihan ng mga kabataan ay nawawalan na ng interes sa paggamit ng mga libro dahil mayroon namang mas madaling paraan upang mahanap ang mga impormasyon na kanilang kinakailangan. Dahilan upang mapabayaan at alikabukin na ang ilan sa mga silid-aklatan natin.

Buti na lamang at mayroon pa ring mga non-profit organization tulad na lamang ng “Little Free Library” na tumutulong sa pagpapanatili ng pagmamahal ng maraming mga tao sa mga libro at babasahin. Ang kanilang adhikain ay nagsasabing “inspiring a love of reading, building community, and sparking creativity by fostering neighborhood book exchanges around the world.”

Ang mga kamangha-manghang silid-aralan ay mayroon nang higit sa 75,000 na bilang sa 88 mga bansa sa kasalukuyan. Sa Coeur d’Alene Idaho, USA isang pamilya ang nakaisip ng isang kamangha-manghang silid-aklatan nang ang isang librarian, artist, at dating bookbinder na si Sharalee Armitage Howard ay nakalikha ng “Little Tree Library” sa labas ng kanilang tahanan.

Ayon sa kaniya, ang napakalaking “cottonwood tree” na ito ay nagsisimula nang masira at nagiging delikado na rin para sa mga nakaparadang kotse at mga tao na dumaraan ay ginawa niyang isang silid-aklatan para sa lahat. Hindi na niya kinailangan pang putulin at sirain ang 110 taong gulang na puno dahil sa ito na mismo ang kaniyang ginawang silid-aklatan.

Labis itong hinangaan ng maraming mga tao at talaga namang pinapurihan ang kaniyang pangangalaga sa matandang puno na naging dahilan din upang makapagpalaganap siya ng isang napakagandang kaugalian ng pagbabasa para sa marami.
error: Content is protected !!