Ayon sa pag-aaral, ang pagiging makalimutin ay pagiging matalinoMadalas tayong sabihan na “tumatanda ka na!” kapag tayo ay may nakaka-limutan. Alam natin na ang pagiging ulyanin ay isa sa mga sinyales ng katandaan. Kaya minsan ang mga katagang ito ay naririnig natin kung tayo ay may nakalimutan.


Pero alam niyo ba na ang pagiging makakalimutin ay isang sinyales ng pagiging matalino? May pag-aaral na ginawa ng dalawang lalaki na mula sa University of Toronto ang sinasabing ang mga nakaka-limot ay mayroong “high intelligence.”. Ang dalawang researchers na ito ay sina Paul Frankland at Blake Richards.

Ayon sa bagong review paper na ginawa ng dalawang researchers, ang layunin ng ating memorya ay hindi para alalahanin lahat ng mga nalalaman sa bawat oras. Bagkus, kinakailangan lamang alalahanin ang mga importanteng detalye at mahahalagang bagay para sa mga desisyon na gagawin.


Ayon kay Blake Richards:
“It’s important that the brain forgets irrelevant details and instead focuses on the stuff that’s going to help make decisions in the real world,”

Ibig sabihin, mas inaaalala ng mga matatalinong tao ang mga mahahalagang bagay kaysa sa iba na talagang pilit kinakabisado ang lahat. Marahil ang pag-aaral na ito ang magpapatunay na kaya nakaka-limot ang tao ay dahil mga mahahalagang bagay ang palaging naiisip nila.

Ayon naman kay Paul Frankland:
“We find plenty of evidence from recent research that there are mechanisms that promote memory l0ss, and that these are distinct from those involved in storing information,”

Sinasabi din sa pag-aaral nilang dalawa na ang pagiging makalimutin sa mga hindi importanteng bagay ay nakaka-tulong upang bigyang lugar sa ating memorya ang mga importanteng bagay. Aalisin ang mga dati ng nasa-isipan at papalitan ng mga bagong kinakailangan.


Kaya kung makaka-limutin ang isang tao, huwag niyo kaagad biruin na tumatanda na. Baka ang taong iyon ay sadyang matalino at naiisip lamang ang mga mahahalagang bagay na kinakailangan niya.
error: Content is protected !!