Isang lalaki na walang kapera-pera sinubukang languyin ang Cebu hanggang Bohol upang makarating sa lamay ng kaniyang kamag-anak!Kahirapan ang isa sa mga dahilan kung bakit nagagawa ng ibang tao ang mga bagay na hindi nila dapat gawin. Mahirap at masakit mang isipin ngunit ito ang katotohanan na kinahaharap ng maraming mga Pilipino at ng iba pang mga tao sa ngayon. Tulad na lamang ng kwento ni Mang Angco na nilangoy ang Cebu patungong Bohol para lamang masilayan ang namayapa nilang kamag-anak.


Dahil sa wala siyang sapat na pera na pangbili ng ticket ay nilangoy na lamang ni Mang Ceferino Angco ang karagatan ng mahuli siya ng coast guard na nagpapalutang-lutang sa Talisay Port sa Cebu. Nobyembre 2018 nang mangyari ang insidente kung saan siya ay nakita pang mayroong mga “styrofoam” sa kaniyang katawan upang matulungan siya sa pagpapalutang-lutang.

Agad naman siyang sinaklolohan at tinulungan ng mga otoridad. Binigyan din siya ng mga malilinis at tuyong mga damit. Napag-alaman ng mga otoridad na wala siyang pera kahit na magkano o kahit barya na lamang kung kaya naisipan niyang languyin na lamang ang karagatan upang makarating sa lamay ng kanilang kaanak. Ayon pa sa kanila ay 9 na oras na pala ang nakakalipas mula nang lumangoy ang kawawang matanda. 11:30 ng gabi niya napagdesiyunang lumangoy sa karagatan upang hindi siya mahuli at maabutan ng sikat ng araw.


Nabalitaan naman ng isang mabuting Samaritano ang kwento ni Mang Ceferino. Isang public official na nakilala bilang si Jojo Bacaitos ang nagbigay ng tulong sa matanda, pera na pangbili ng kaniyang ticket, pagkain at matutulugan. Labis labis naman ang pasasalamat niya sa nagmabuting loob na tumulong sa kaniya upang makapunta sa lamay ng kanilang kamag-anak.


Tunay ngang walang anumang makahahadlang sa taong mayroong matatag na determinasyon at pagmamahal sa kaniyang pamilya at mga kaanak kahit pa gaano kaimposible ang mga bagay-bagay. Hindi niya alintana ang kapahamakan na naghihintay sa kaniya makapunta masilayan lamang niyang muli ang kaniyang kapamilya sa huling pagkakataon.
error: Content is protected !!