Isang babae ang umalis sa kanyang trabaho sa New york upang tulungan ang magulang sa pag-gawa ng mga magagandang kawayang bahaySa pagtagal ng panahon, lalong duma-dami ang mga bahay na yari sa semento at bato. Nagdadamihan narin ang mga gusali at mga istraktura na yari sa semento. Bibihira na lang din siguro ang mga taong naninirahan sa mga bahay-kubo.


Marami sa atin ang naghahangad ng maganda at malaking bahay. Pero kung nais magkaroon nito, nangangailangan ng pera upang makapagpagawa o makabili. Pero alam niyo bang mainam din at maganda ang magkaroon ng bahay na yari sa kawayan?


Si Elora Hardy ay isang fashion designer sa New York, kahit na maayos ang trabaho niya ay pinili niya ang gumawa ng mga magagandang bahay na yari sa kawayan sa Bali, Indonesia. Ito ay sinumulan ng kanyang ama na si John Hardy at silang mag-ama ngayon ang nagtutulungan, kasama ang ilan sa mga talentadong grupo nila, upang maka-gawa ng mga bahay na mabuti sa kalikasan.


Ayon kay John Hardy:
“Living in a box is dêath to the people. We evolved to walk on the earth, not on perfectly flat, industrial floors. Modern homes are full of right angles—they’re not life-enhancing. Look at the beauty in the world. There are no right angles,”


Tinawag nilang “Ibuku” ang mga bahay na nagawa nila. Ang mga kawayan ay dinidisenyo ng maganda at inaayos upang maging matibay upang hindi masira. Ang inspirasyon ng mga bahay na ito ay ang pagiging natural. Tunay na malamig sa mga bahay na ito dahil yari ito sa kawayan at siguradong nakaka-relaks magpahinga.


Idinagdag pa ni John Hardy:
“And the toxic crap in so many of our homes. What are we doing to ourselves and the planet? We don’t use right angles in the homes we build. We take our cues from nature and traditional indigenous buildings. The floors in our homes are often slightly ridged— they’re amazing. You wake up and you just feel happy,”


Alam natin na ang numero-unong kalaban ng mga kawayan upang masira ay mga insekto. Gumagamit sila ng boron upang maprotektahan ang mga kawayan. Sa kasalukuyan ay marami ng nagawang bahay sa tinatawag nilang Green Village. Mayroong 12 na magagarbong mga kawayang bahay na napapaligiran ng 6maraming puno. Ito rin ay malapit sa nagawa nilang eskwelahan na itinawag ay Green School. Si Elora ngayon ang tumutulong sa maganda nilang mga gawang bahay.


Ito ang sabi ni Elora Hardy:
“The experience that people have in a building is much more important than what it looks like. The most powerful thing for people to get from the spaces we build is a feeling of optimism, that there’s hope and possibility and magic in the world,”