Isang Muslim na estudyante nagbahagi ng kaniyang naging karanasan sa isang Katolikong paaralan!Bilang mga Pilipino ay mayroon tayong iba’t-ibang gusto o mga bagay na hindi sinasang-ayunan. Marami din tayong mga pagkakaiba sa ating kapwa mula sa pisikal na anyo, kaugalian, o maging sa ating mga paniniwala o relihiyon. Tunay ngang malaking usapin ang relihiyon sa ating komunidad o maging sa ating buong bansa sa ngayon. Karamihan sa mga kilalang relihiyon dito sa ating bansa ay Islam at Kristiyanismo. Mga relihiyon na talaga namang mayroong pagkakaiba sa kanilang pinaniniwalaan. Ngunit ano nga ba ang maaaring mangyari o kahinatnan kung mayroong isang Muslim na maglakas loob na pumasok sa isang Katolikong paaralan?


Maraming tao ang hindi napigilang husgahan ang Muslim na estudyanteng ito matapos niyang pumasok sa isang kilalang Katolikong paaralan. Siya ay nakilala bilang si Jomana Lomangco na isang Muslim. Lumaki siya sa pamilyang Muslim at musmos pa lamang siya ay isinasapamuhay na nila ang mga kinagawin nila sa kanilang relihiyon. Nang napagdesisyunan niyang pumasok sa Unibersidad ng Santo Tomas na isang prestihiyoso at kilalang Katolikong paaralan dito sa Pilipinas ay maraming nagsabi sa kaniyang maaaring maging Kristiyano na siya matapos ng limang taon na pamamalagi niya sa paaralang ito.
Bagamat kinakabahan at may takot siyang nararamdaman noon bago siya pumasok sa UST ay pinanghawakan niya ang tiwala at suporta ng kaniyang mga magulang sa kaniya. Inakala niyang marami ang kukutya sa kaniya roon at mahihirapan siyang makisama sa iba pang mga tao roon dahil sa siya ay isang Muslim ngunit siya pala ay nagkamali.


Dahil sa unang araw pa lamang niya sa kolehiyo hanggang sa pagtatapos niya ay hindi ito nakaranasan ng anumang panghuhusga dahil sa kaniyang kasuotan, o sa kaniyang pinaniniwalang relihiyon mula sa kaniyang mga kamag-aral, mga guro at sa iba pang mga tao na kaniyang nakakasalamuha sa paaralan.


Ayon nga sa kaniyang naging pagbabahagi ng naging karanasan niya sa kaniyang pag-aaral sa social media ay marami siyang mga bagay na natutunan sa pamamalagi niya sa kaniyang paaralan. At ang pagkakaroon ng relihiyon Islam man o Kristiyano ay hindi hadlang upang maging isang tao, mabuting tao. At ang pagiging mabuting tao ay nangangahulugan din ng pagrespeto at pagtanggap sa isa’t-isa sa kabila ng mga pagkakaiba nila sa kanilang paniniwala.


error: Content is protected !!