Mga paraan kung paano malaman ang kasarian ng ipinagbubuntis kahit na hindi magpa-ultrasoundIsang napaka-halagang pangyayari sa buhay ng mag-asawa ang malaman na magkakaroon sila ng anak. Ito ay isang biyaya na nagmula sa pagmamahalan ng dalawang tao at nagiging dahilan upang magtibay ang isang pamilya. Kaya ang mga magulang ay pinaghahandaan at inaaalagaan ang sanggol sa sinapupunan. Ang iba ay nagpapa-konsulta sa mga espesyalista o sa mga ‘Pediatrician’. Isa pa sa mga kinasasabik ng mga magulang ang pag-alam ng kasarian ng kanilang anak.

Karaniwan sa mga buwan na maaaring malaman ang kasarian ng ipinagbubuntis ay 4-5 buwan. Madaling makita sa ultrasound kung lalaki ang anak pero sa babae ay may katagalan sa pagkumpirma. Gayon pa man, may mga magulang na walang kakayahan na magpa-konsulta sa mga pedia. Kaya naman inaantay na lang nila ang takdang araw ng pagsilang ng kanilang anak. Ang iba naman ay nais na masorpresa na lang kung lalaki ba o babae ang kanilang anak. Para makatulong, may ilang mga ‘tips’ o sinyales upang matukoy kung ano ang kasarian ng ipinagbubuntis na sanggol. Ang mga paraan o sinyales na ito ay nagmula pa sa ating nga ninuno at ipinasa na sa mahabang panahon. Ang ilan dito ay napatunayan na at masasabing may katotohanan ang mga mababanggit.

Pagbabago ng itsura o anyo:
Mapapansin na nababawasan ang kagandahan ng ina, umiitim ang leeg, namamaga ang ilong, nagmamanas ang mga paa. Lumalaki ang pupil ng mga mata ng ina. Hindi pantay ang dibdib, mas malaki ang nasa kanan, natutuyo ang balat, natutuyo ang mga buhok

Sinyales sa Kalusugan:
Pumipintig ang puso ng sanggol na hindi tataas sa 140 bawat minuto, hindi makakaranas ng pagsusuka sa umaga at sa darating na tatlong buwan, kadalasang pagsakit ng ulo, ang kulay ng ihi ay sobrang madilaw, mas nahihilig sa pagtatalik habang naglilihi

Iba pang mga sinyales:
Ang gamit na unan ay laging nakaharap sa hilaga kapag natutulog, inaayawan ang amoy ng bawang, nahihilig sa keso at karne

Mga sinyales o ‘tips’ kapag Babae ang anak

Pagbabago ng itsura o anyo:
Nagiging ‘blooming’ at maganda, mas mabilog at mataas ang tiyan, ang pupil ng mata ay hindi lumalaki, maganda ang buhok, malambot ang mga balat, mas malaki ang kaliwang dibdib

Sinyales sa Kalusugan:
Ang pagtibok ng phso ng sanggol ay mas mabilis pa sa 140 bawat minuto, nagsusuka tuwing umaha na umaabot ng 12 linggo sa pagbubuntis, mas nagiging emoyonal at sensitibo.

Iba pang sinyales:
Nahihilig sa mga matatamis na pagkain katulad ng cake, ice cream, tsokolate, prutas, atbp. Kapag kumain ng bawang, hindi ito maaamoy, nakatagilid lagi kung matulog

Ang mga sinyales na ito o pamahiin ng mga matatanda ay gabay lamang para sa mga magulang. Mas mabuti pa rin na alagaan ang bata kahit ano pa man ang kasarian nito. Kung mas mapaghandaan naman, mas mainam pa rin ang magpakonsulta sa pedia at magpa-ultrasound upang mas matukoy ang kasarian ng dinadalang sanggol.
error: Content is protected !!