Bukod sa pension, ito pala ang ilang benepisyo ng Social Security SystemAng SSS o Social Security System ay nangangasiwa sa paseguruhang panglipunang pangkalinga ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Isa itong mahalagang katuwang ng mga miyembro 60 taong gulang pataas dahil sa pensyon na kanilang maaaring makuha. Ang pensyon na ito ay malaki ang maitutulong sa kanilang pagreretiro at pang-araw-araw na gastusin.Maaaring maraming nagrereklamo sa mga kaltas tuwing darating ang sahuran o payday ngunit lingid sa ating kaalaman ang kahalagahan ng SSS contributions natin. Ilan sa mga dapat mong malaman patungkol sa iba pang benepisyo ng SSS ay ang sumusunod:

1. SICKNE$$ BENEFIT


Mahirap ang may karamdaman o sakit dahil sa hindi mo magagawa ang mga bagay na natural mong ginagawa sa araw-araw. Aakalain mo bang mayroon din pa lang benepisyo ang SSS patungkol dito? Maaari kang magkaroon ng daily allowances sa mga araw na hindi ka nakapasok.Kondisyon: Ito ay maaari mong ma-avail kung ikaw ay na-confine sa isang ospital o sa iyong tahanan sa loob ng hindi bababa sa apat na araw at naubos mo na ang $ick leave mo. Nararapat din na mayroon kang hindi bababa sa tatlong buwan na SSS contribution sa lumipas na 12 buwan.


Halaga: Ang daily allowance na iyong matatanggap ay katumbas ng iyong 90% ng average daily salary credit.

2. MATERNITY BENEFIT


Para naman sa mga kababaihan na nagsilang o nakunan ng sanggol ay makakatanggap din ng benepisyo, ito ay maternity benefit.

Kondisyon: Marapat lamang na mayroon kang hindi bababa na tatlong buwan na kontribusyon ng hindi bababa sa loob ng isang taon.

Halaga: Ang makukuhang daily allowance ay katumbas ng 100% na average daily salary credit. I-multiply sa 60 days para sa mga nagsilang at nakunan, 78 days naman sa mga caesarean section.

3. DISABILITY BENEFIT


Ang isang miyembro ay makakatanggap ng monthly pension o lump sump amount kung siya ay partially or totally disabled.

Kondisyon: Ang miyembro ay dapat may hindi kukulang sa isang buwan na kontribusyon bago ang nangyaring aksidente. Maaari kang magkaroon nh monthly disability pension kung ikaw ay nakakapaghulog ng hindi bababa sa 36 na buwan. Kung hindi nmn ay makakatanggap ka ng lump sum allowance.

Halaga: Depende sa kung gaano na katagal ang kontribusyon ng isanh miyembro ngunit kadalasan ay 1,000-2,400 pesos at may karagdagan pang 500 pesos para sa supplemental allowance.

4. SALARY LOAN


Kung ikaw naman ay nangangailangan ng short term credit needs, maaari ka din mag-avail nito sa SSS.

Kondisyon: Marapat na ikaw ay may hindi bababa sa anim na buwang hulog sa loob ng lumipas na 12 buwan. Wala ka rin dapat ibang utang sa SSS na hindi pa nababayaran. Ang haba naman ng iyong paghuhulog ay base sa kontribusyon na iyong nagawa.

Halaga: Ang loan na ito ay katumbas ng iyong annual salary credit na may kasamang 10% interest per year na maaari ding marenew kung ikaw ay nakabayad na ng hindi bababa sa 50% ng principal amount.
error: Content is protected !!