Ang paghuhugas ng mga pinggan ay nakaka-baba ng stress ayon sa isang pagaaralAng pagkakaraoon ng stress sa katawan ay nakakasama. Dahil sa mga problemang dumadating sa buhay, ang iba ay nababalisa at hindi alam kung paano sosolusyunan ang problema. Nakakasama ang pagkakaroon ng stress sa kalusugan. Maaaring magdulot ito ng sakit sa katawan pati na rin sa utak. Kaya habang maaga pa lamang, huwag nating sanayin na tayo ay nilalamon na ng stress at baka magkaroon pa ng sakit. Mas mabuti na ang umiwas kaysa sa pagsisihan sa huli.Isa sa mga pinagmumulan ng stress ay ang mga gawaing bahay. Sa isang bahay, karaniwan sa isang pinagtatalunan ay kung sino ang maghuhugas ng mga pinag-kainan. Totoong nakaka-iritang tignan kung tambak ang hugasin sa lababo. May mga ilang tao na kinakatamaran ito at tambak lang ng tambak ng mga pinagkainan sa lababo.

Pero alam niyo ba na nakaka-baba pala ng stress level ang paghuhugas ng mga pinggan? Ang paghuhugas pala ng pinggan ay nakakatulong sa ating kalusugan. Ang pagaaral na ito ay isinagawa ng grupo ng mga mananaliksik sa Florida State University. Inobserbahan nila ang 51 na estudyante na naghuhugas ng pinggan. Bago nila sinimulan, kalahati ng mga estudyante ay inatasang magbasa ng maikling ‘mindfulness dishwashing passage’ at ang natitirang kalahati naman ay ‘descriptive dishwashing passage’.
Ayon kay Adam Hanley na author ng pagaaral at doctoral candidate ng FSU College of Education’s Counseling/School Psychology program, na interesado siya sa ganitong pagaaral kung saan ang madalas gawin araw-araw ay makakatulong sa ating kalusugan. Napag-alaman ng mga researchers na ang mga taong ‘mindful’ sa paghuhugas ng pinggan ay ang mga taong inaamoy ang sabon, dinadama ang temperatura ng tubig na nakakapagbigay ng inspirasyon sa pakiramdam ng 25% at nawawala ang kaba ng 27%.Ayon sa author ng pagaaral:
“It appears that an everyday activity approached with intentionality and awareness may enhance the state of mindfulness,”
error: Content is protected !!