Mga estudyante sa isang nayon sa Vietnam isinisilid sa plastik at pinapaanod sa ilog para lamang makapasok sa eskwela!Ayon sa ilang mga ulat, ang mga naninirahan sa Huoi Ha Village ay inilalagay ang mga kabataan sa isang malaking plastik bag at saka lalangoy upang matawid nila ang Nam Chim Stream. Kung panahon ng tag-init ay binabagtas ng mga mag-aaral ang batis sa pamamagitan ng tulay na gawa sa mga pinagdugtong na kawayan. Sa panahon naman ng tag-ulan ay mga plastic bag naman ang kanilang ginagamit upang makatawid sa batis.

Hindi rin nagkulang sa pagpapaalala ang Chairman ng “Na Sang Commune” na si Vang A Po sa mga residente patungkol sa mga panganib na maaaring maidulot ng paggamit ng mga plastik bag upang maitawid ang mga bata sa batis. Dahil sa kamakailan lamang ay mayroong isang residente na naaksidente na dito.

Ayon din kay Nguyen Minh Phu, chairman ng Muong Cha District, hindi naman lingid sa kaalaman ng marami ang ginagawang ito ng mga residente. Ginagawa lamang nila ang ganito sa tuwing tataas ang tubig sa batis at hindi na rin ligtas pa ang gumamit ng tulay na gawa sa mga pinagdugtong na kawayan.

Matapos nilang bagtasin ang ilog ay maglalakad pa sila ng limang oras sa madulas na daan bago marating ang kanilang paaralan. Kadalasang nananatili ang mga mag-aaral sa kanilang paaralan ng isang buong linggo bago sila umuwi sa kani-kanilang tahanan matapos ang kanilang klase ng Biyernes.

Mayroon na ring mga proposal ng pagpapatayo ng mga tulay sa lugar ngunit walang pondo para dito. Tinatayang kakailanganin ng VND6 bilyon o USD272,727 sa pagpapatayo ng nasabing tulay. Ngunit ang pagdadala ng mga materyales sa madulas at masikip na nayon na tinatayang 12 kilometro ay magiging mahirap.

Umaasa ang mga residente ng nayon na makakakuha rin ng pondo ang gobyerno para sa pagpapagawa ng proyektong ito. Dahil sa labis na nahihirapan ang mga kabataan ng nayon at maging ang kanilang mga magulang sa kanilang kalagayan.
error: Content is protected !!