Mas masigla ang bata kapag kamukha ng tatay ayon sa isang pag-aaral!Napakasarap magkaroon ng isang masaya at buong pamilya. Ang pagkakaroon ng ganitong klaseng buhay ay isa sa pinakamagandang biyayang na ating matatanggap mula sa Panginoon. Ang pagkakaroon ng isang pamilya ay nangangahulugan din na pagkakaroon ng sariling mga anak. Sino nga ba naman ang ayaw magkaroon ng sarili niyang supling o mga supling? Kakaibang karanasan at talaga namang hindi malilimutan ang mga sandali na naging hudyat ng pagiging isang ama o ina natin.

Ngunit batid ba ninyo na mas masigla ang mga bata kung kamukha sila ng kamukha sila ng kanilang ama? Ayon sa isang pag-aaral, ang mga ama na kamukha ang kanilang mga anak ay naiimpluwensiyahan at nakakaapekto kung paano sila magiging isang ama o magulang sa kanilang anak.


“Ang mga tatay na kamukha ang kanilang anak ay mas sigurado na anak nila ito, kaya mas ginagamit ang oras kasama ang baby,” pagpapaliwanag ni Professor Solomon Polachek sa “Medical Daily”

Tunay nga na napakahalagang parte ng buhay ng isang sanggol ang pagkalinga at paggabay ng kanilang ama. Nakabubuti sa kanilang kalusugan ang pag-aalaga ng kanilang mga ama. Ang mga mananaliksik ay nag-obserba ng 715 na mga pamilyang nakarehistro sa “Fragile Families and Child Wellbeing (FFCW), ang mga bata na ito ay nakatira sa kanilang mga ina lamang. Kahit pa malayo ang mga ama nila at nagsisilbi pa rin itong “paternity cue” para sa paggawa ng time-investment na desisyon ng mga ito.
“Napag-alaman namin na bumuti ang child health indicators kapag kamukha ang tatay. Ang pangunahing paliwanag ay ang madalas na pagbisita ng ama para magbigay ng oras sa pag-aalaga at pagbabantay, at pag-alam tungkol sa kalusugan at mga pangangailangan ng bata,” paliwanag ng mga mananaliksik.

Ayon din sa pag-aaral ang mga ina ay likas na maalaga sa kanilang mga sanggol kamukha man nila ang mga ito o hindi ngunit ang mga ama na kamukha ang kanilang mga anak ay mayroong malaking epekto sa “child development outcomes” ng sanggol.

Source: TheAsianParent
error: Content is protected !!