Pag-aaway ng mag-asawa mas nakabubuti raw sa kalusugan at mas nakakahaba pa ang buhay!Isang pag-aaral mula sa University of Arizona sa Estados Unidos ang inabot ng halos 32 taon kung saan pinag-aralan nila ang 192 na mag-asawa at mabusising inalam ang epekto ng pag-aaway ng mga ito sa kanilang mga kalusugan. Ayon sa kanilang naging pag-aaral ay napansin nila na mas malaki ang tyansa na pumanaw ng maaga ang mag-asawa lalo na kung hindi sila magkatulad ng paraan ng pakikipag-away. Halimbawa na lamang ay isa sa mag-asawa ay tahimik lamang kapag sila ay nagkakaroon ng away habang ang isa naman ay mas madalas na nagsasabi o naglalabas ng kaniyang sama ng loob sa kaniyang misis o mister.

Ayon pa sa mga mananaliksik, hindi naman ito nangangahulugan na dapat ay madalas mag-away ang mag-asawa o di kaya naman ay sadyain nila ang mga ganitong uri ng pagtatalo ngunit mas makabubuting pag-usapan nila ang anumang problema na kanilang kinahaharap. Dahil sa ang pagkikimkim ng sama ng loob ay hindi lamang nakasasama sa kalusugan kung hindi maging sa relasyon din ng mag-asawa. Hindi rin mabuti sa isang pagsasama ang pagkikimkim ng galit o sama ng loob dahil sa nakasasama ito lalo sa isang relasyon kapag nakasanayan na ng mag-asawa.


Importanteng matuto ang mga mag-asawa ng “healthy fighting” kung saan mailalabas nila ang kanilang mga hinaing sa kanilang asawa ng hindi na nangangailangan pa ng pisikal na sakitin o di kaya naman ay pagbubulyawan. Ito ang ilan sa mga tips ng mga mananaliksik kung paano matututo ng “healthy fighting” ang magkabiyak:

  • Iwasan ang paggamit ng masasamang salita, panunumbat, o pang-iinsulto sa iyong asawa.
  • Iwasan ang pananakit ng pisikal sa asawa o paninira ng mga kagamitan sa bahay.
  • Iwasan ang pagsigaw o pagbulyaw sa iyong asawa.
  • Iwasan ang pananakot na iiwanan mo ang iyong asawa.
  • Huwag nang ungkatin pa ang nakaraan na.
  • Huwag na huwag makikipag-away kung pagod, nakainom ng alak, sa harapan ng ibang tao at lalo na sa harapan ng inyong mga anak.

Mas makabubuting intindihin at unawain ang hinaing ng iyong kabiyak at ipabatid mo sa kaniya at iparamdam na nakikinig ka. Sabihin din ang mga bagay na maaari niyang gawin upang mapagaan niya ang kalooban mo. Pakatandaan din na huwag na dapat sumagot pa ng pabalang sa iyong asawa. Marapat ding mas maging responsable sa mga aksyon na iyong gagawin at isipin muna ang magiging resulta nito sa iyo, sa iyong kabiyak, at sa inyong pamilya.
error: Content is protected !!