Cheska Kramer proud mommy sa kaniyang mga anak na buong puso at kusang tumulong sa mga batang apektado ng pagputok ng bulkang TaalBilang mga magulang, wala na tayong iba pang hinihiling maliban sa maayos na pagpapalaki natin sa ating mga anak. Pangarap din natin na makapagtapos sila ng kanilang pag-aaral at makahanap ng maayos na trabaho na magiging susi nila upang magkaroon sila ng komportable at maayos na pamumuhay. Ngunit higit sa anumang mga materyal na bagay ay labis na nakakatuwa ring malaman na bilang mga magulang ay naitanim din natin sa puso at isipan ng ating mga anak ang pagmamahal at pagtulong sa kanilang kapwa.


Nagbahagi kamakailan lamang ng larawan sa kaniyang social media si Cheska Garcia-Kramer kung saan nagpapakita ito ng nakakatuwang mga larawan ng kaniyang tatlong anak. Sina Kendra, Scarlett at Gavin Kramer ay naghahanda ng kanilang mga pinagliitan at pinaglumaang mga damit upang i-donate sa nga batang apektado ng pagputok ng bulkang Taal.

Ayon kay Cheska, walang pumilit sa tatlo niyang mga anak upang magbigay ng iba nilang mga damit para sa mga batang naapektuhan ng nasabing sakuna. Ipinahayag ng celebrity mom ang kaniyang kagalakan sa kabaitan at pagiging bukas-palad ng kaniyang mga anak.

“Proud of my babies who volunteered to set aside all their pre-loved clothes to donate to those affected by the calamity that happened last week. They wanted to be able to contribute through their own efforts and own this moment as responsible and compassionate citizens. Too precious not to capture,” Pahayag ni Cheska.
Sina Doug Kramer at Cheska Garcia-Kramer at ikinasal noong Oktubre 9, 2008 sa Blue Leaf Events Place sa McKinley Hill sa Taguig. Dinaluhan ito ng malalapit nilang mga kapamilya at kamag-anak. Sila ay biniyayaan ng tatlong mga anak sina: Clair Kendra Kramer, Scarlet Louvelle Kramer at Gavin Phoenix Kramer.

Tunay nga na wala nang makahihigit pa sa magandang pag-uugali na maipamamana nating mga magulang sa ating mga anak. Ito ay hindi mananakaw ninuman dahil hanggang sa kanilang pagtanda ay tiyak na mananahan ito sa kanilang puso at isipan. Nawa mas marami pang mga kabataan ang makakuha ng inspirasyon mula sa pamilya na ito lalong na sa mga anak nina Doug at Cheska Kramer.
error: Content is protected !!